in

VRSAR: Službeno obilježen završetak gradnje reciklažnog dvorišta na koje se može besplatno odložiti 49 vrsta otpada

Reciklažno dvorište u Gradini financirano EU sredstvima - Foto Tanja Kocijančić

Mještani i vlasnici nekretnina na području Općine Vrsar mogu svoj odvojeno prikupljeni otpad besplatno odlagati na novom reciklažnom dvorištu u Gradini. Projekt ukupno vrijedan 3.947.736,25 kuna sufinanciran je iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini od 3.189.422,06 kuna ili 85%, dok je proračunom Općine Vrsar osigurano ostatak od 15% ili 758.314,19 kuna.

Reciklažno dvorište u Vrsaru – Foto Tanja Kocijančić

Danas je završetak projekta i službeno obilježen skupom na reciklažnom dvoritu na kojem su bili donačelnik Vrsara i općinski pročelnik Franko Štifanić i Slobodan Vugrinec sa suradnicom Nirvanom Posavčević, zatim Drago Pavlek i Maja Kirinić iz konzultantske tvrtke Logička matrica kao voditelj projekta i voditeljica informativno-obrazovnih aktivnosti, te djelatnica reciklažnog dvorišta Anamarija Jakus.

Reciklažno dvorište u Gradini – Foto Tanja Kocijančić

Na reciklažno dvorište korisnici usluga će moći dopremiti i odložiti 49 različitih vrsta otpada od kojih su svakako najinteresantniji: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil. 

U sklopu projekta održane su informativno-obrazovne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o lokaciji, mogućnostima i pravilima odlaganja otpada na reciklažnom dvorištu i zbrinjavanju ostatnog otpada. Provedena je informativna kampanja putem letaka kojom je cjelokupno stanovništvo općine informirano o reciklažnom dvorištu, načinu odlaganja odvojeno prikupljenog otpada, radnom vremenu i kapacitetima. Održane su dvije javne tribine o pravilima odlaganja otpada na reciklažnom dvorištu. Isto tako, održane su dvije radionice za stanovnike  o pravilnom postupanju s reciklabilnim otpadom prije odlaganja na reciklažno dvorište. Jedna radionica bila je namijenjena cjelokupnom stanovništvu, dok je druga bila namijenjena za djecu vrtićke i rane osnovnoškolske dobi s ciljem razvoja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada od najranije životne dobi, te kreiranju navika ekološki osviještenih i odgovornih građana.

Zamjenik načelnika Franko Štifanić istaknuo je svoje zadovoljstvo što je ovaj važan objekt dovršen i pušten uspješno u pogon.

-Nadam se da će mještani Općine Vrsar prepoznati važnost reciklažnog dvorišta, jer je ono jedno od bitnih objekata za funkcioniranje koncepta kružnog gospodarenja otpadom. Korištenje reciklažnog dvorišta povećat će kvalitetu života u općini, smanjit će se količina odlaganja problematičnog otpada, glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica KO u spremnike za miješani komunalni otpad, a sve će rezultirati smanjenjem broja divljih odlagališta i očuvanja ove prekrasne prirode, naglasio je voditelj projekta Drago Pavlek.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta u zimskom periodu (01.10. – 30.04.) bit će od 8 do 15 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom. Srijedom je reciklažno dvorište otvoreno od 10 do 17 sati, dok subotom radi od 8 do 13 sati. U ljetnom periodu (01.05. – 30.09.) radno vrijeme ostaje isto, osim  srijede  kad je reciklažno dvorište otvoreno od 12 do 19 sati.

Reciklažnim dvorištem upravlja komunalna tvrtka Usluga Poreč.

Gradska knjižnica Poreč: Blagdanska čarolija u uredu Djeda Mraza

mup policija policajac motor

Policija i ovog vikenda po cijeloj Istri provodi pojačane akcije kontrole u prometu