in

VRSAR: Usvojen proračun od 46,5 milijuna kuna – Poduzetnici oslobođeni zakupa zbog korona-krize

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju Općinskog vijeća Vrsara, koje je održano elektroničkim putem, na dnevnom redu bile su 23 točke, a najvažnija je bila donošenje novog proračuna za 2021. godinu.

Proračun je ambiciozan i usvojen je u visini od 46,5 milijuna kuna. Na prihodnoj strani ističu se stavke prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva, od upravnih i administrativnih pristojbi, od prodaje nefinancijske i proizvedene dugotrajne imovine, koji će pratiti troškove gradnje objekata i uređenje prometne infrastrukture, održavanje komunalne infrastrukture, potom funkcioniranje općinske uprave, otplatu kredita, upravljanje imovinom na prijavu projekata na natječaje nacionalnih i EU programa i fondova, potom potrebe u sportu, socijalnoj zaštiti i drugim javnim potrebama koje se financiraju iz proračuna.

Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići za 2019./2020. godinu i godišnji program rada za 2020./2021. Vijećnici su prihvatili i odluku o donošenju aneksa Sporazuma o osnivanju Centra za zaštitu požara Poreč, kojeg su prihvatile i sve ostale općine na Poreštini, zajedno s Gradom Porečom.

Oslobođeni su zakupa svi poslovni subjekti koji u zakupu imaju prostor u vlasništvu općine, a kojima je zbog pandemije naložena obustava obavljanja djelatnosti od 28. studenog 2020. To se odnosi na poduzetnike koji su na dan 28. studenog radili.

Usvojena je i odluka o izradi urbanističkog plana uređenja (UPU) Koversada koji obuhvaća poznati naturistički kamp Koversadu, auto kamp Porto Sole, Turističko naselje Petalon te upravnu zgradu Maistre, a izmijenjena je i nadopunjena odluka o Urbanističkom planu uređenja naselja Vrsar.

Spomenimo i to da su u izmjenama i dopunama lanjskog proračuna usvojene dvije važne nadopune.

Prva je da općina slobodna novčana sredstva može oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati pravnim osobama putem pozajmica uz kamatu koja ne može biti manja od eskontne stope. I druga da općina može zatražiti zajam iz državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava.

Također, vijećnici su smanjili naknadu za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika turističkim vlakom obrtu Nino, vlasnika Marina Slivara iz Žminja. Naime, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 u 2020. odobrili su mu 50 posto manju naknadu, odnosno umjesto 25.000 kuna – 12.500 kuna.

Odobrena je zamjena nekretnina. Dakle, Općina Vrsar za nekretnine u svom suvlasništvu u ukupnoj vrijednosti 290.500 kuna i to po 3/6 dijela k.č. 246, 1328 i 1356 sve upisane u zk. ul. 13 k.o. Vrsar, primit će u zamjenu nekretnine u suvlasništvu Valnee Radanović iz Poreča ukupne vrijednosti 333.500 kuna i to po 3/6 dijela nekretnina k.č. 1361 i 1360, obje upisane u zk. ul. 14 k.o. Vrsar. Općina će u korist Radanović uplatiti razliku od 43.000 kuna.

VIŠNJAN: Za slavnu Zvjezdarnicu prikupljeno preko milijun kuna: “Ovo nas je iznenadilo”

LORIS PERŠURIĆ, gradonačelnik Poreča: “Bez obzira na koronu dovršene su brojne investicije, a socijalna davanja su još i povećana”