in

ZAKLADA ISTRA: Proveden anketa o korporativnoj filantropiji u Istarskoj županiji

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula, Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u mjesecu ožujku 2021. godine provela je anketno istraživanje koje je bilo polazište ocjene dostignutog stupnja razvoja korporativne filantropije u Istri ali i za dokazivanje značenja primjene strateške filantropije u području upravljanja poslovnim subjektom i ocjene njegove pozicije u odnosu na okruženje.

Anketom su istraženi: ključni motivi doniranja, koje su koristi doniranja, oblici filantropije, praćenje korištenja donacija i vrednovanje njihovog učinka, provodi li se uopće evaluacija filantropskih aktivnosti i koliko je ona transparentna, jesu li rezultati evaluacija dostupni svim dionicima, koliko se često provode evaluacije, koje se kvantitativne i kvalitativne metode evaluacije koriste i s kojim razlogom i na koji način evaluacije kreiraju organizacijsko znanje i kako utječu na buduće odluke, koji je stav prema strateškoj filantropiji, prijedlozi za razvoj filantropije u Istri, koja su ključna područja na koje se treba usredotočiti za rješavanje postojećih problema u Istri, prijedlozi potrebnih edukacija, razina poznavanja i umreženosti s udrugama koje su u Istri.

Zaključci provedenog anketnog istraživanja ukazuju na brojne izazove koje treba savladati u cilju daljnjeg razvoja korporativne filantropije od toga da je nužno poticati povezivanje poslovnog i civilnog društva, pružati podršku poslovnom sektoru u organizaciji provođenja natječaja financiranja filantropskih aktivnosti, organiziranje edukacija iz različitih tematskih područja korporativne filantropije, izrada metodološke osnove praćenja učinaka doniranja, pružanje potpore u izradi strateške dokumentacije i provođenjem evaluacije učinaka korporativne filantropije utjecati na kreiranje organizacijskog znanja i utjecati na buduće odluke.

Pregled rezultata Anketnog istraživanja možete vidjeti na www.filantropija.hr.

Anketno istraživanje je rezultiralo znanstvenim radom “Strateški pristup korporativnoj filantropiji” autorica: dr. sc. Tatiana Zanini Gavranić (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva), Helge Možé dipl. oec. (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) i izv.prof.dr.sc. Kristine Afrić Rakitovac (Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“). Rad će biti predstavljen na 22. Međunarodnom Simpoziju o Kvaliteti KVALITETA – JUČER, DANAS, SUTRA, u Poreču, 09. – 11. 6. 2021.

Istraživanje je bilo temelj određivanja Smjernica daljnjeg razvoja korporativne filantropije u Istri, prema kojima Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva nastavlja raditi i usmjeravati svoje aktivnosti.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva sve poslovne subjekte koji su zainteresirani za više informacija ili za suradnju da se jave: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr.

POREČ: Svjetski dan zaštite okoliša uz novu eko akciju s Bioistrom

ministar Davor Božinović

Stožer donio novu odluku o prelasku granice, vrijedi od 2. lipnja