in

Istarska županija objavila prvo uzorkovanje kakvoće mora ove godine

Foto TZ Poreč

S obzirom na to da sezona kupanja službeno započinje s 1. lipnjem, na području Istarske županije krenulo se i s provedbom Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje koja je usklađena s Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje.

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 22. do 24. svibnja 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 13 ºC do 20,2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 17 ºC do 26 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 217 mjernih točkama ili u 100% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, navodi se u priopćenju koje potpisuje voditelj odsjeka Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.

Uredbom o kakvoći mora za kupanje propisuju se standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja, kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca_m.

Pojedinačna ocjena određuje se nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja dok se godišnja ocjena određuje po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kvaliteti mora. Konačna ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri prethodne sezone kupanja, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku ispitivanja.

Sukladno odredbama Uredbe, Skupština Istarske županije je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. godine usvojila Odluku o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2023. godini i kalendar uzorkovanja za 2023. godinu.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60, za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200, a broj izraslih kolonija E. coli za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300, piše u priopćenju Istarske županije.

Foto di Pexels da Pixabay

U subotu testiranje sustava uzbune putem SMS-a. Evo kada ćete vi dobiti poruku

Biennale u Istarskoj sabornici - Foto Zavičajni muzej Poreštine

U Poreču završen 11. Istarski povijesni biennale – O selu i seljaštvu u povijesti na jadranskom prostoru