in

Mjerenje: More izvrsne kakvoće osim na četiri plaže u Poreču, Valbandonu i Peroju

Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 20. do 23. rujna 2021. godine, proveo X. (posljednje) ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 20 ºC do 25.6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 12 ºC do 21 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka odnosno u 96,76 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Poreč, Borik, Hotel Pical – Plaža Borik; Poreč, Hotel Riviera – ispod hotela; Fažana, Valbandon, AC Bi Village – Plaža Bival; Vodnjan, Peroj – Božinka) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Rovinj, Crveni otok, Otok Maškin – FKK, južna strana otoka; Fažana, Valbandon – Plaža; Fažana, Fažana – sjever) odnosno u 1,39% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem sljedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Izvor Istarska županija

U još jednoj eko akciji u Novigradu iz podmorja izvučen pun kontejner otpada

NOVIGRAD: Izložba i predavanje “Čudesni svijet gljiva”