in

Na današnji dan prije 58 godina umro MATE BALOTA

Na današnji dan, 1963. godine umro je Mijo Mirković/Mate Balota, “težak, ribar, mornar, akademik, pjesnik, prvi Rakljan ki je napisal 50 knjig”. Dok je pisao poeziju potpisivao se pseudonimom Mate Balota.

Bio je ekonomist i književnik; rođen u Raklju, 28. rujna 1898. godine. Pohađao je Carsku i kraljevsku Veliku državnu gimnaziju u Pazinu, prvu takvu hrvatsku ustanovu u Istri. Početkom prvog svjetsjog rata s obitelji je evakuiran u Moravsku. Slom Austro-Ugarske Monarhije dočekao je u Puli, gdje je radio kao novinar i urednik Hrvatskog lista. Od 1919. studirao je filozofiju i slavistiku u Zagrebu i Beogradu, potom ekonomske i društvene znanosti u Berlinu i Frankfurtu na Majni, gdje je 1923. doktorirao temom o glavnom razlogu gospodarske zaostalosti slavenskih naroda. Između dva velika svjetska rata radio je u mnogim mjestima diljem Jugoslavije pa je, među ostalim, bio suplent Trgovačke akademije u Osijeku i Pomorske akademije u Bakru, prof. Pravnog fakulteta u Subotici i Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Beogradu, piše u Istrapediji.

Na nadgrobnoj ploči uz nadnevak rođenja i smrti piše da ondje počiva: težak, ribar, mornar, akademik, pjesnik, prvi Rakljan ki je napisal 50 knjig. Stoji i to, vrlo važno za Mirkovićev životopis, da je pokopan uz zvuke dragih roženic. 

Novigrađani i Porečani donacijama razveselili mališane u vrtiću u Glini

Komedija Teatra Naranča: MOJE ISTRIJANSKO KORONA VJENČANJE