in

NOVIGRAD: EU sufinancira projekt uređenja poučne šumske staze na ušću Mirne

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, projekt Grada Novigrada „Uređenje poučne šumske staze na ušću rijeke Mirne“ ocijenjen je pozitivno, čime se utvrđuje prihvatljivost projekta te on ulazi u sljedeću fazu koja vodi sklapanju ugovora o financiranju.

Procijenjeni iznos potpore Gradu Novigradu za realizaciju projekta je 738.845,45 kuna, od čega je 85 posto potpore iz proračuna EU, dok se preostalih 15 posto financira iz proračuna Republike Hrvatske.

Riječ je o projektu uspostave i krajobraznog uređenja poučne šumske pješačke staze s vidikovcima i drugim pratećim sadržajima te ostalom manjom infrastrukturom povezanom s proučavanjem i edukacijom, pri čemu se postojeće trase pješačkih staza planiraju valorizirati kako bi posjetitelji šetnjom imali priliku proučavati i educirati se o šumi, njenom biljnom i životinjskom svijetu, održivom gospodarenju i zaštiti šume i okoliša unutar područja ekološke mreže Natura 2000.

Predviđeni radovi većinom obuhvaćaju čišćenje niskog raslinja i srušenih stabala koja se planiraju iskoristiti za sadržaje kao što su poligoni i rampe za penjanje, drvna građa za instaliranje promatračnica ptica, klupice za odmor, mol, prijelaz preko prirodnog usjeka, te uređenje amfiteatra za predavanje u prirodi. Od ostalih pratećih sadržaja predviđene su edukativne info tabele na lokaciji, putokazi i mape na stazi, male tabele za označavanje biljnih vrsta i stabala, cestovni putokazi za dolazak na lokaciju, postavljanje kanti za odvojeno prikupljanje otpada na ulasku u park, te postavljanje skele za geološki presjek u stijeni. Svi radovi predviđeni projektom uređenja edukativne staze i postavljanja prateće opreme obavljat će se bez upotrebe teške mehanizacije i to uglavnom ručnim radom, uz maksimalno korištenje prirodnih materijala, drva i kamena.

Projekt će se realizirati tijekom 2021. godine, a pripreme počinju do kraja ove godine, priopćio je Grad Novigrad.

Obuhvat projekta vidljiv je na slijedećoj skici:

Glas poduzetnika: Zbog godišnjih u HZZ-u nisu isplaćene potpore za lipanj i srpanj

WHO smatra da bi djeca starija od 11 godina trebala nositi maske