in

POREČ: Nastavlja se čišćenje lokvi – za smanjenje poplava i očuvanje bioraznolikosti

Stancija Bečić

Nastavljaju se radovi na uređenju lokvi na području Grada Poreča, započeti ovog mjeseca, u sklopu kojih se planira urediti njih dvadesetak. Nedavno su uređene lokve u Mugebi, Stanciji Bečić i tri u Dračevcu, nakon što je još ranije ovoga mjeseca uređena ona u naselju Muselež. Lokve se čiste od raznog smeća i bujne vegetacije koja im prijeti obrastanjem. Kod uređenja vodi se računa da se kišnica usmjeri u samu lokvu, kako ne bi otjecala po okolnim stazama i površinama. Također, lokve se čiste kako bi se sačuvale od propadanja i nastavile biti zanimljivost prostora i nezaobilazni dio tradicije istarskih ruralnih područja. Također, lokve su se pokazale važnima u periodima velikih količina padalina kako bi se voda nakupljala u prirodnim rezervarima.

Dračevac

Osim navedenih, lokve koje se planiraju očisti u narednom razdoblju su one u naseljima Valkarin, Varvari (Piantade), Porto Busola, Furlanka u Gulićima, u Rakovcima, Bonacima i Jurcanima, Antoncima, Montižani, Delićima, Fuškulinu, Radmanima, Mihelićima i Kirmenjaku, te Radošima.

Naime, lokve su mala vodena staništa nastala prirodnim utjecajem ili onim čovjeka, a u prošlosti su ih ljudi gradili ili održavali da bi osigurali dovoljnu količinu vode za stoku i navodnjavanje polja, te za vlastite potrebe. Dno lokvi obično je od gline ili nekog nepropusnog materijala, a redovito napajanje stoke i čišćenje lokvi osiguravalo je da dno ostane kompaktno i ne zaraste u vegetaciju. Neke od njih, kako kažu stariji mještani, poznate su i po tome što nikada ne presuše. Međutim, napuštanjem tradicionalnog načina stočarenja, lokve prirodnim putem obrastaju vegetacijom i postupno nestaju. Osim toga, lokve su ugrožene i ljudskim djelatnostima – mnoge su zatrpane otpadnim materijalom ili prenamijenjene u druge svrhe odlagališta i sl.

Nestankom lokvi nestaje i cijeli mikro biljni i životinjski svijet. Nekad, iz neznanja, ljudi pokušavaju „ukrasiti“ lokve ubacujući u njih strane vrste – ribice, lopoče i drugo, ali time zapravo ubrzavaju proces njihova propadanja jer će ribe pojesti prirodne stanovnike lokvi, a ukrasno cvijeće potisnuti autohtone vrste, te poremetiti prirodnu ravnotežu, priopćeno je iz Grada Poreča.

LANIŠĆE: Postavljanje informativnih ploča i najava 2. Festivala Encijan

Bez vode 26. svibnja dijelovi Poreča