in

POREČ: Saniran potporni zid na plaži Materada – Srgulje

Nedavno su završeni radovi na sanaciji ogradno-potpornog zida između obalnog pojasa i područja šetnice na plaži Materada-Srgulje. Ovaj je zid stradao tijekom konstantnog utjecaja mora i valova, što je uzrokovalo veća oštećenja i urušavanje temelja i dijela zida. Analizom oštećenja utvrđeno je da je temelj potporno-ogradnog zida oštećen na cijeloj dužini te je mjestimično more probijalo i do uređene šetnice oštećujući betonske opločnike i nanoseći šljunak na šetnicu. Stoga se pristupilo zahvatu sanacije u dužini od 90 metara.

Sanacija se postigla izradom armirano-betonskog ojačanja temelja zida s funkcijom sprječavanja udara valova i raznošenja šljunka na šetnicu. Ojačana je mehanička otpornost i stabilnost zida i uređena šetnica, popularna među kupačima i šetačima tijekom cijele godine. Radove je vodio Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča, a izvođač bila je tvrtka Grip Juričić d.o.o. iz Pazina, odabrana kao najpovoljniji izvođač u postupku jednostavne nabave, priopćio je Grad Poreč.

Božinović o popuštanju mjera: Bilježimo rast zaraženih, ne treba se kockati

Bista Mate Balote uskoro u Raklju