in

POREČ: Sportska zajednica zapošljava domara

Sportska zajednica Grada Poreča zapošljava domara – radnika na održavanju na određeno vrijeme od godinu dana. Evo što se u natječaju traži:

Uvjeti : KV / SSS – tehničkog usmjerenja
 

Broj izvršitelja: 1
Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od jedne godine s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
– potvrda HZMO-a o radnom stažu.
 
Posebni uvjeti :
– probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
– radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
– predviđena plaća 4.000,00 kuna (netto),
– raspored radnog vremena: prijepodne ili poslijepodne (smjena), vikendom i praznikom (po potrebi).
       
Rok prijave: 25.08.2020. godine do 12:00 sati.
Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.
U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci.
 
Opis poslova:
Domar – radnik na održavanju neposredno obavlja poslove na održavanju objekta na koji je raspoređen, kao i održavanje čistoće i urednosti okoliša, vodi računa o korištenju  sportskog objekta u skladu s utvrđenim kućnim redom, vodi evidenciju o korištenju objekta u najmu, kao i opreme, evidentira oštećenja i kvarove, obavlja sitne građevinske radove, kontrolira tehničku i funkcionalnu ispravnost svih objekta, obavlja sitne popravke, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.
 
Napomena: Prednost imaju kandidati koji posjeduju slijedeća važeća Uvjerenja:

  • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara,
  • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za energetsko zvanje strojar kotla,
  • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za energetsko zvanje strojar kompresorske stanice,
  • Potvrdu o stečenom znanju o zaštiti od opasnih kemikalija.

Podnošenjem zahtjeva dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zapošljavanja. Osobama koje ne budu primljeni u radni odnos ima se izvršiti povrat primljene dokumentacije.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
Sportska zajednica Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj za posao domara-ne otvaraj”.
U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.
Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Osoba zadužena za kontakt:
Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča
E-mail: tajnik@szgp.hr
Mobilni telefon: 091 256 5824 ( radnim danom od 08:00 do 12:00 sati).

Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.
O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.

Istarski Stožer: U petak imamo 1 pozitivnog – djelatnik je pulske bolnice

POREČ: Škola nogometa NK Jadran počela s radom