in

POREČ: Uređuju se dječja igrališta po svim naseljima

Na igralištima na području Grada Poreča počelo je uređenje dječjih igrališta – bojanje sprava i klupa kako bi bila spremna za proljeće. Na igralištima se kontinuirano provodi redovno održavanje koje obuhvaća kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova igrala i klupa.

Na području Poreča i pripadajućih naselja trenutno imamo sveukupno 72 dječja igrališta opremljena ljuljačkama, klackalicama, penjalicama, njihalicama na oprugama, kućicama s toboganima i ostalim spravama za najmlađe. Prema podacima Udruge gradova, koja okuplja 126 gradova članova, broj dječjih igrališta u jedinici lokalne samouprave u odnosu na broj stanovnika razmjeran je jednom igralištu na oko 800 stanovnika, dok je u Poreču razmjeran jednom igralištu na oko 240 stanovnika što ukazuje na iznadprosječni standard opremljenosti gradskih i prigradskih naselja sadržajima na najmlađe. Dodajmo tome da na području Poreča postoji i više od 30 polivalentnih igrališta.

Na igralištima i ostalim javnim površinama vrši se , po potrebi, i zamjena dotrajalih koševa za otpatke. Postavljaju se novi koševi sa smanjenim otvorom s funkcijom sprječavanja galebova da raznose smeće iz koševa.

Kroz nekoliko dana započinje i nadopuna određenih dječjih igrališta novim spravama u sklopu čega će se ugraditi nove ljuljačke, kućice s rampom i toboganom te njihalice na oprugama, objavio je Grad Poreč.

Istra u Saboru – Nemet: Ministarstvo ignorira turističke vodiče!

POREČ: Radionica izrade ukrasa za kosu za djecu u Učilištu