in

U Poreču će se posaditi 2.000 stabala i sadnica mediteranskog bilja

Foto Grad Poreč

Poreč nastavlja biti predvodnik zelenih projekata u Istri, pa je tako uspješnom prijavom projekta osigurao sredstva za nabavu i sadnju stabala i sadnica bilja te revitalizaciju lokvi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 159.693,60 EUR, što je 80 % prihvatljivih troškova ukupnog ulaganja, dok je za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada osigurano dodatnih 30.800,00 EUR.

Podsjetimo, Poreč već četiri godine uspješno provodi nacionalnu akciju sadnje stabala i podjele sadnica „Zasadi stablo, ne budi panj“, u sklopu koji je na području Poreča posađeno i građanima podijeljeno gotovo 3000 sadnica bilja i stabala. U istom razdoblju je pokrenuta i revitalizacija lokvi na području porečkih naselja, kako bi se sačuvala bioraznolikost, smanjile poplave te sačuvale lokve od propadanja kako bi nastavile biti zanimljivost prostora i nezaobilazni dio tradicije istarskih ruralnih prostora.

Osiguranim sredstvima, projekti će se moći nastaviti i u ovoj godini pa će se tako urediti tri lokve u blizini St. Bečić i St. Vergotini te na Porto Bussoli. Što se sadnje tiče, planira se sadnja više od 1000 novih sadnica pinije, oleandra i drugih listopadnih stabala te 1000 sadnica mediteranskog bilja karakterističnog za podneblje na brojnim gradskim lokacijama. Sadnja dodatnih stabala u urbanom području pridonijet će i hlađenju zraka, osigurat će se stanište i zaštita, ali i hrana za biljke i životinje, što će pozitivno utjecati na povećanje urbane biološke raznolikosti.

Jedna od glavnih inicijativa Europskog zelenog plana je sadnja najmanje 3 milijarde dodatnih stabala u EU do 2030. godine, od čega je Republika Hrvatska preuzela obvezu sadnje milijun stabala godišnje do 2030. godine, stoga će svako zasađeno stablo, sufinancirano sredstvima Fonda, biti registrirano u međunarodnu podatkovnu platformu MapMyTree (europa.eu), objavio je Grad Poreč.

psihologija osmijeh emocije

Poreč: Svjetski dan mentalnog zdravlja s temom “Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”

Fešta sv. Bernarda u Funtani 2023 - Foto TZ Funtana koncert

Funtana prvi put u povijesti ostvarila dvomilijunto noćenje!