in

VRSAR: U jesenskom istraživanju Monte Ricca otkriven rimski žrvanj za žitarice od vulkanskog kamena

Arheolozi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli završili su jesensko istraživanje na lokalitetu Monte Ricco kraj Vrsara, nastavljajući arheološko iskopavanje koje je započelo 2014. godine kao dio aktivnosti sveučilišnog Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, koji djeluje kao dio Filozofskog fakulteta. Radi se o rimskoj vili iz 1. stoljeća pr. Kr. do 1. stoljeća poslije Kr. od koje je dobro sačuvana velika cisterna, koja je proteklih godina istražena i konzervirana. U cisterni se skupljala kišnica s krovova cijele građevine koja se prostirala na površini od oko 50 x 70 m. Pored stambenog dijela s mozaicima i freskama antički je kompleks imao i skladišne i radioničke prostore sa svime što je bilo potrebno za poljoprivrednu proizvodnju i svakodnevni život.

žrvanj od vulkanskog kamena istraživanje arheološko monte ricco vrsar
Žrvanj od vulkanskog kamena – Foto Studij arheologije Pula FB
arheološko istraživanje monte ricco vrsar

Kako nam je rekao voditelj istraživanja, prof. dr. Robert Matijašić, u prvom tjednu istraživanja provedena je geofizička prospekcija koju je proveo prof. dr. Fabian Welc sa Sveučilišta Kardinala Stefana Wyszynskog u Varšavi. Korištenjem georadara (Radar za promatranje ispod površine zemlje – GPR, Ground Penetrating Radar) i magnetometra dobivena je shema čitave mreže zidova ispod površine šumarka i kamenih gomila koje su nastale rušenjem antičke građevine.

arheološko istraživanje monte ricco vrsar

Arheološko istraživanje ove je godine bilo usredotočeno na jugozapadnom rubu lokaliteta, iznad napuštenog kamenoloma. Sondiranjem je potvrđeno postojanje zidova i arheoloških slojeva ruševine, pronađen je donji dio rimskodobnog žrvnja za žitarice od vulkanskog kamena koji se uvozio iz sjeverne Italije.

arheološko istraživanje monte ricco vrsar

Pored toga pronađeni su i očišćeni zidovi kvadratnog objekta, koji se po svemu sudeći nalazio tik do glavne građevine, ali daljnja će istraživanja sljedeće godine pokazati o čemu se radi.

U istraživanju su sudjelovali studenti arheologije pulskoga Sveučilišta, kao i nekoliko studentica i studenata koje arheologiju studiraju u Zagrebu.

Istraživanja financiraju Općina Vrsar i Turistička zajednica Općine Vrsar, a projekt ArchaeoCulTour, koji su uz njih financirali još i Hrvatska zaklada za znanost i Maistra d.d. završio je u srpnju. U sklopu toga projekta istraživani su i drugi lokaliteti na području Općine Vrsar, a osmišljena je, trasirana i označena biciklističko-pješačka staza koja povezuje šest lokaliteta (Vrsarska Marina, Monte Ricco, Mukaba, Biškupovi Vrhi, Milovići i Sv. Mihovil u Kloštru), duga oko 30 kilometara.

Na svakom lokalitetu, pa tako i na Monte Riccu, postavljena je informativna ploča s tekstom na četiri jezika i osnovnim ilustracijama, a na glavnim točkama puta postavljeni su putokazi.

Staza tako predstavlja značajno obogaćenje u sklopu već razgranate mreže staza Vrsara i Rovinja, a time i novu ponudu turistima i mjesnome stanovništvu.

TAR: Uspio 1. Bevemo & Andemo – Sudionici uživali uz lokalna vina, gin i rakije

znanstveno edukacijski centar u šumi kontija

VRSAR: Dovršen Znanstveno-edukacijski centar u Kontiji za prirodne i tehničke znanosti