in

VRSAR: Dovršen Znanstveno-edukacijski centar u Kontiji za prirodne i tehničke znanosti

Znanstveno-edukacijski centar u Kontiji uskoro će biti otvoren - gradnja financirana EU sredstvima

Općina Vrsar kao vodeći partner prijavila je u travnju 2017. godine projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ koji je objavilo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Partneri Općine na projektu „KLIM“ su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

znanstveno edukacijski centar klim kontija zec

Koncem srpnja 2018. godine projekt je odobren i potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Općine Vrsar – Orsera. 

Odobren je iznos EU potpore u visini 9.114.225,96 kuna. Od navedenog iznosa za aktivnosti Općine Vrsar – Orsera odobreno je 7.022.317,23 kune, za aktivnosti JU Natura Histrica 1.147.767,63 kune, te za Istarsku županiju 944.141,10 kuna.

vrsar električno vozilo vlakić

 Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je bila 13.863.331,09 kuna. Glavna aktivnost u projektu KLIM odnosi se na izgradnju Znanstveno edukacijskog centra Kontija (ZEC), čija vrijednost je pri prijavi 2017. godine procijenjena na 5.560.628,59 kuna (uključujući PDV). No, zbog proteka vremena i rasta cijena u građevinarstvu, najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave za izgradnju ZEC-a iznosila je 7.780.471,71 kn (uključujući PDV), koju je ponudila tvrtka Adriaing d.o.o. Buje s kojom je sklopljen Ugovor o izgradnji. Stoga je realna vrijednost projekta KLIM premašila 16 mil. kuna (16.083.174,20).  

Općina Vrsar – Orsera je prijavila projekt „KLIM“ i na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo 01.kolovoza 2018. godine, te su u cijelosti odobrena tražena dodatna sredstva potpore za Općinu i partnere u iznosu od 2.343.658,11 kuna, razmjerno njihovu učešću u sredstvima odobrenim po prethodnom natječaju. Stoga je ukupan iznos potpora iz EU i nacionalnih fondova za projekt „KLIM“ 11.457.884,07 kuna, što samo za sebe svjedoči o važnosti projekta i njegovoj kvalitetnoj pripremi. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

osmatračnica mukaba klim kontija vrsar
Osmatračnica na Mukabi

Projekt „KLIM“ je svojevrsni početak sustavnog pristupa valorizaciji šireg područja Limskog zaljeva i Limske drage koji obiluju iznimnom prirodnom, ali i kulturnom baštinom. U tu svrhu Istarska županija je naručila izradu Prostorno programske osnove Limskog zaljeva i Limske drage od  strane Zavoda za prostorno uređenje IŽ, koja predstavlja cjelovitu prostornu analizu područja 8 jedinica lokalne samouprave (Grad Rovinj- Rovigno, Općina Vrsar – Orsera, Općina Sv. Lovreč, Općina Kanfanar, Općina Sveti Petar u Šumi, Općina Tinjan, Općina Žminj i Grad Pazin) s posebnim naglaskom na prirodnoj i kulturnoj baštini toga područja.  

U obuhvatu projekta KLIM nalaze se tri zaštićena područja prirode: Posebni rezervat šumske vegetacije Kontija – šuma bijelog graba površine 59,53 ha, starosti preko 140 godina, zaštićena 1964. godine;  Značajni krajobraz Limski zaljev, površine 882,8 ha, zaštićen 1964. godine i Posebni rezervat u moru Limski zaljev, površine 429,41 ha, zaštićen 1980. godine.  

Istarska županija u sklopu projekta provodi marketinške aktivnosti i izradila je idejni projekt glavnog receptivnog punkta – Centra za posjetitelje Lim, te projekt signalizacije i vidljivosti projektnog područja. 

Budući da to područje posjećuju brojni turisti i namjernici izrađen je strateški marketing plan za pozicioniranje i promociju na sve zahtjevnijem turističkom tržištu. 

No, istovremeno, zbog iznimnih zaštićenih prirodnih vrijednosti Limskog zaljeva i šume Kontija Javna ustanova Natura Histrica u sklopu projekta KLIM izrađuje planove upravljanja tim područjima u svrhu njihove zaštite i održivog razvoja, kao i Studiju upravljanja posjetiteljima. Pored toga, izrađeni su posebni edukacijski programi u svrhu provođenja edukativnih radionica, kojih će se odraditi 114 do konca godine odnosno završetka projekta. 

Najveći dio aktivnosti provodi Općina Vrsar kao vodeći partner. Ključna točka projekta „KLIM“ je izgradnja Znanstveno edukacijskog centra (ZEC) u šumi Kontija na mjestu ruševne zgrade odnosno stare stancije. 

U sklopu ZEC-a, ukupne površine 552 m2, nalaze se: prostori za smještaj predavača i polaznika edukacija, prostor za smještaj osoba s posebnim potrebama; polivalentni multimedijski prostor (digitalna knjiga, digitalni stol, izložbeni prostor, prostor za radionice i seminare); kuhinja, sanitarni čvorovi, recepcija i info punkt; prostori za osoblje (informator, voditelj, čuvar prirode…); prostori za sastanke i rad, te prostor za laboratorijsku opremu. 

ZEC je projektirala arhitektica mr. Jadranka Drempetić kao autonomnu „Kuću u prirodi“ sa solarnim izvorom energije i vlastitom vodospremom. Nadzor nad izgradnjom i opremanjem povjeren je tvrtki Zaštita inženjering konzalting d.o.o iz Rovinja, a projektantski nadzor arhitektici Klari Pustijanac.

U okolišu ZEC-a postavljena je penjačka stijena, odmorište, vanjska učionica u obliku labirinta, taktilna staza i edukativne igračke (hotel za kukce, ksilofon od raznih vrsta drveća,  kućice za ptice i šišmiše, modeli oblaka).

Osim izgradnje, u sklopu projekta nabavlja se cjelokupna multimedijska oprema i namještaj ZEC-a (1.233.883,75 kn , dobavljač Proklima – tim d.o.o. Zagreb),  kao i laboratorijska oprema za radionice, terenska istraživanja i vannastavne aktivnosti (376.516,25 kn, dobavljač Model – Educa d.o.o Zagreb). 

ZEC je zamišljen kao trajni centar edukacije iz područja prirodnih i tehničkih znanosti prvenstveno za mlade (učenike i studente) uz korištenje laboratorijske opreme i suvremenih metoda poučavanja i eksperimentiranja, te ambicijom da u budućnosti postane svojevrsni centar izvrsnosti. Već u narednoj godini očekujemo da će ZEC postati mjesto održavanja zavičajne nastave iz područja prirodnih znanosti i očuvanja prirode za osnovne škole s područja Istarske županije. 

Istovremeno, ZEC će biti centar za informiranje i educiranje lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista koji posjećuju zaštićeno područje Limskog zaljeva i šumu Kontija, te punkt koji će služiti organizaciji i širenju inovativnih turističkih i sportskih aranžmana s osnovnom idejom vodiljom – povratka čovjeka prirodi. 

ZEC će također biti terenska ispostava Javne ustanove Natura Histrica u njenoj djelatnosti upravljanja zaštićenim područjima Istarske županije.

ZEC će biti informacijski centar u kojem će se razmjenjivati informacije između subjekata koji imaju pojedine ovlasti na tom području kao što su Hrvatske šume, Lovačko društvo, Natura Histrica, TZO Vrsar, Općina Vrsar – Orsera, ali i privatni vlasnici zemljišta na tom području, te turistička poduzeća i agencije. Ujedno, ZEC će diseminirati informacije općoj i stručnoj javnosti i posjetiteljima toga područja (napr. o edukativnim programima, šumskim radovima, lovnoj sezoni i hajkama, turističkim i sportsko -rekreativnim događajima, i dr.).

U sklopu projekta „KLIM“ uređene su i opremljene pješačko-biciklističke staze  („Energija“, „Voda“ „Šuma“ i „Fratarske škale“), orijentacijski poligon (9 kontrolnih točaka), osmatračnica na Mukabi i promatračnica za ptice na području Paluda, vidikovci i oprema za skupljanje i prešanje otpada. Za prijevoz korisnika ZEC-a nabavljeno je vozilo na električni pogon s 11 mjesta i 1 mjesto s rampom za osobe s posebnim potrebama.

Uporabna dozvola za ZEC je ishodovana, a svečano otvaranje planira se u studenom, saznajemo od voditelja projekta KLIM Slobodana Vugrinca.

monte ricco vrsar istraživanje arheološko

VRSAR: U jesenskom istraživanju Monte Ricca otkriven rimski žrvanj za žitarice od vulkanskog kamena

likovna udruga poreč

Izložba Likovne udruge Poreč s motivima Santa Marine u Galiji