in

WiFi4EU: Poreč ima 10 lokacija s besplatnim internetom

Besplatni WiFi u Parku Matije Gupca

U sklopu inicijative ,,WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama’’ Grad Poreč je putem natječaja osigurao bespovratnu potporu koja pokriva troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za Wi-Fi mrežu u iznosu od 15.000 eura.

Uspješnom implementacijom projekta WiFi4EU, Grad Poreč uspostavio je 10 besplatnih pristupnih točaka u gradu na tri javne lokacije:  Trg Slobode, Trg Matije Gupca i novouređeni dio Gradske rive.

Pristup besplatnoj internetskoj mreži je jednostavan – nakon dolaska na lokaciju potrebno je odabrati dostupnu mrežu WiFi4EU te jednim klikom povezati se na nju. Brzina preuzimanja podataka je 30Mb/s.

Očekuje se da će takva lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta pridonijeti poboljšanju pristupa internetskim uslugama za lokalno stanovništvo i turiste te među lokalnim malim i srednjim poduzećima promicati razvoj uvođenja inovacija u digitalne proizvode i usluge, što su i ciljevi ovog projekta.

Izvor Grad Poreč

Trg slobode Poreč – Besplatni WiFi

POREČ/PULA: Muškarci u zatvoru zbog nasilja nad djecom i suprugama, te prijetnji smrću

Njemačka proglasila Hrvatsku područjem posebno visoke opasnosti zaraze koronom