in

Županija osnovala radnu skupinu za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

Zadaci Radne skupine, kako piše u priopćenju Istarske županije, su:

 • Razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri;
 • Izdvajanje „problematičnih termina“, tj. stručnih riječi i izraza na hrvatskom jeziku koji imaju višestruke prijevodne ekvivalente na talijanskom jeziku;
 • Komparativna analiza na jezičnoj (leksičkoj, semantičkoj, stilskoj) i pravnoj razini, s posebnim osvrtom na formalne i sadržajne aspekte pri odluci o preuzimanju postojeće upravno-pravne nomenklature na talijanskom jeziku odnosno kovanju novih prijevodnih rješenja;
 • Sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku i njihovo objavljivanje za širu prevoditeljsku zajednicu radi ujednačenog primjenjivanja te prosljeđivanje  donositeljima odluka radi poduzimanja potrebnih radnji (izmjena i dopuna) za uvođenje preporučenih rješenja u odgovarajuće akte;
 • Umrežavanje prevoditelja na području Istarske županije omogućavanjem pristupa kolektivnoj bazi podataka (prijevoda i glosara) u sklopu programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados koji se već koristi – ali samo individualno – na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.

Članovi Radne skupine su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji te dvojezičnim gradovima Istarske županije i/ili, ako tijelo nema zaposlenog prevoditelja, vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja, odnosno:

 1. Marina Barbić-Poropat (Istarska županija – Regione Istriana)
 2. Viviana Viviani (Istarska županija – Regione Istriana)
 3. Iva Ivančić (Grad Pula – Pola)
 4. Cristina Sodomaco Damijanić (Grad Pula – Pola)
 5. Verena Sošić Cerin (Grad Rovinj – Rovigno)
 6. Stellina Grbin (Grad Rovinj – Rovigno)
 7. Edi Zarli (Grad Poreč – Parenzo)
 8. Lorena Oplanić (Grad Novigrad – Cittanova)
 9. Enver Jurdana (Grad Umag – Umago)
 10. Tiziana Paris – pravnik s iskustvom i poznavanjem pravne terminologije i prakse u Hrvatskoj i Italiji

Za koordinatoricu Radne skupine imenovana je Marina Barbić-Poropat, viša stručna suradnica za pismeno i konferencijsko prevođenje za talijanski jezik Istarske županije pri Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine.

Radna skupina dužna je sastajati se šest puta godišnje, odnosno jednom svaka dva mjeseca, fizički ili preko online platforme.

Mandat članova Radne skupine traje dvije godine i obnovljiv je, priopćila je županija.


POREČ: Marina Vujčić osvojila „Nagradu BOOKtiga“ s Pedeset cigareta za Elenu

Grad Poreč poziva na predlaganje kandidata za povelju 30. APRIL