in

Zatvara li se porečka ispostava LUČKE KAPETANIJE?

Foto Tanja Kocijančić

Neslužbeno smo doznali da se ispostava Lučke kapetanije u Poreču gasi. Službene potvrde nemamo. U Lučkoj kapetaniji Pula nam nisu mogli ništa reći, a na upit koji smo jučer poslali u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture do sada nismo dobili odgovor, a nisu nam se ni javljali na telefon.

Zatvara li se porečka ispostava LUČKE KAPETANIJE?
Foto Tanja Kocijančić

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić nema službenu potvrdu, ali djelatnici kapetanije upozorili su ga da bi se to moglo uskoro dogoditi.

-Odmah sam obavijestio župana i kontaktirao ministarstvo, te od njih zatražio službeno očitovanje, pa se nadam da ćemo saznati nešto konkretno idućih dana. Grad, nažalost, nema nikakve ingerencije oko toga i ne može na to utjecati, jer su kapetanije u nadležnosti Ministarstva mora, ali to nije u redu. Nadam se da nije istina, komentirao je Peršurić.

Radi li se o racionalizaciji troškova u tom ministarstvu teško je reći, možemo samo nagađati. Gradonačelnik kaže da se nada da do toga neće doći, jer, dodaje, Poreč je grad u kojem sve funkcionira i potreba za Lučkom kapetanijom postoji, posebice ljeti, jer brojni gosti stižu i morskim putem.

Ispostava Lučke kapetanije je važna zbog svojih brojnih zadaća. Izdaju dozvole za vožnju brodom, vinjete stranim jahtama, prate pomorski promet, poštuju li se propisi…

Zatvara li se porečka ispostava LUČKE KAPETANIJE?
Foto Tanja Kocijančić

Dakle, u slučaju da neki vlasnik jahte, koji uživa usidren u Poreču, želi otići doma, morao bi najprije otići u Pulu prijaviti svoj odlazak. Isto vrijedi i kada dolazi – vinjetu i dozvolu za plovidbu dobit će u Umagu, Novigradu ili Puli – ali ne više i u Poreču. Što bi ga moglo onda odvratiti od sidrenja u porečkoj luci.

Inače, u Poreču ima oko tri tisuće brodica i njihovim se vlasnicima sigurno neće svidjeti da papirologiju moraju odraditi u drugim gradovima.

Koji su sve zadaci lučkih kapetanija prenosimo sa stranica resornog ministarstva.

Zatvara li se porečka ispostava LUČKE KAPETANIJE?

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Lučka kapetanija ima mjesnu nadležnost za unutarnje morske vode i teritorijalno more te unutarnje vode Republike Hrvatske. Njezina djelatnost je raznovrsna i može se okarakterizirati kao inspekcijska, nadzorna, intervencijska, obrazovno-ispitivačka i administracijska.

Djelatnosti koje obavlja kapetanija jesu inspekcijski poslovi plovidbene sigurnosti i zaštite morskog okoliša gdje inspektori, na primjer, ako utvrde da brod nije sposoban za plovidbu, mogu izreći brodu zabranu isplovljenja iz luke, potom inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslovi nadzora plovidbe kapetanijskim plovilima u obalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske te poslovi traganja i spašavanja (SAR) ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama.

Lučka kapetanija institucionalno pripada ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva i predstavlja njegovu područnu jedinicu bez pravne osobnosti.

Naši susjedi pooštravaju kazne i mjere protiv Covida, izvanredno stanje proglasili do siječnja 2021.

Naši susjedi pooštravaju kazne i mjere protiv Covida, izvanredno stanje proglasili do siječnja 2021.

ISTRA - Tjedna ponuda poslova - U Poreču se traži voditelj trgovine, u Puli farmaceut, u Labinu slastičar...

ISTRA – Tjedna ponuda poslova – U Poreču se traži voditelj trgovine, u Puli farmaceut, u Labinu slastičar…