in

FUNTANA, TAR I VRSAR kupili zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike u Poreču vrijednu 60.000 kuna

Foto: Tanja Kocijančić

S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu virusom Covid-19, odnosno kako bi se pomoglo zdravstvenim djelatnicima u svim istarskim ustanovama – bolnicama, domovima zdravlja i hitnoj pomoći – Istarska županija je s gradovima sklopila sporazum o financiranju nabave zaštite opreme i drugog potrebnog materijala potrebnog u borbi protiv koronavirusa.
Tomu su se priključile i općine, pa su tako općine Funtana, Tar-Vabriga i Vrsar uplatile 60 tisuća kuna, odnosno svaka po 20 tisuća kuna.
Namjera je županije, gradova i općina da zdravstveni sustav u Istri i dalje bude stabilan.
Naime, radi toga su Istarska županija i gradovi potpisali sporazum o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač IŽ na način da će gradovi s manje od 10.000 stanovnika za tu će namjenu izdvojiti iznos od 100.000 kuna, gradovi s 10.000 i više stanovnika iznos od 200.000,00 kuna, dok će Istarska županija namijeniti iznos od 300.000 kuna. Pa je tako Poreč već platio 200.000 kuna, odnosno umanjeno za tih 60.000 kuna koje su platili Tar, Funtana i Vrsar.

Navedenim sredstvima kupiti će se materijal i oprema za potrebe Opće bolnice Pula, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Martin Horvat» Rovinj – Rovigno, Istarskih domova zdravlja, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Istarskih ljekarni.

Policijski šalteri ne rade više popodne

Koronavirus prvi put potvrđen u VIŠNJANU