in

Općina Funtana svojim ženama plaća mamografski pregled

Ilustracija Pixabay

S ciljem prevencije i ranog otkrivanja raka dojke te dugoročnog smanjenja postotka smrtnosti žena od ove bolesti, Općina Funtana provest će tijekom 2022. godine preventivni program financiranja mamografskih pregleda žena.

Pravo na financiranje mamografskog pregleda imaju žene s navršenih 40 godina života i prebivalištem na području općine Funtana. Žene s invaliditetom, kojima je utvrđeno dugotrajno mentalno oštećenje, intelektualno oštećenje, najmanje 70% osjetilnog oštećenja ili najmanje 70% tjelesnog oštećenja, imaju pravo na financiranje mamografskog pregleda bez obzira na njihovu godinu rođenja. Žene obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, kojim su kao ciljna skupina utvrđene žene u dobi od 50 do 69 godina, nemaju pravo na financiranje mamografskog pregleda od strane Općinejer za iste besplatan pregled osigurava Ministarstvo zdravstva.

Žene koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava imaju pravo na jedan mamografski pregled godišnje koji se obavlja u Specijalističkoj radiološkoj ordinaciji dr. Milorada Jovanovića u Poreču, Mauro Gioseffi 2. Za pregled potrebno je naručiti se osobno, telefonskim putem na broj 099/5399-402 ili putem elektroničke pošte na ordinacija.jovanovic@ gmail.com.

Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na financiranje mamografskog pregleda dokazuje se važećim identifikacijskim dokumentom, odnosno po potrebi rješenjem o utvrđenom dugotrajnom mentalnom, intelektualnom, osjetilnom ili tjelesnom oštećenju, koji se predočavaju liječniku radiologu prije pristupa pregledu.

Općina Funtana snosi troškove financiranja mamografskih pregleda u okvirima sredstava planiranih proračunom Općine za 2022. godinu za ovu svrhu. Prema ženama koje imaju pravo na besplatni mamografski pregled, a jave se liječniku nakon što su sredstva planirana proračunom za 2022. godinu namijenjena za mamografske preglede iskorištena, Općina nema nikakvih obaveza.

biciklisti vižinada novi kružni tok cesta

Novo ruho VIŽINADE – Kružni tok pušten u promet, izgrađeni nogostupi i autobusno ugibalište

Porečki kuglači pobjednici Kupa Istarske županije