in

Radionica muzikoterapije za porečke stručnjake i korisnike Doma za starije

Na Svjetski dan muzikoterapije, 1.ožujka, psihologinja Dajana Miloš prenijela je svoja znanja proširenom timu Zdravog grada Poreč i predstavnicama porečkih škola, a radila je i s korisnicima u porečkom Domu za starije i nemoćne osobe. Muzikoterapija jedna je od terapijskih tehnika primjenjiva u radu sa različitim skupinama ali i pojedincima sa specifičnim teškoćama do kojih se teže dopire standardnim tehnikama. Ona može biti i dopuna primjeni drugih medicinskih, savjetodavnih i/ili psihoterapijskih postupaka u radu s ljudima, priopćili su iz Zdravog grada.

Dajana Miloš, suradnica Zdravog grada, sa proširenim timom Zdravog grada osmišljava moguću primjenu muzikoterapije u radu sa specifičnim grupama. Povodom Svjetskog dana muzikotreapije u Zdravom gradu je osmišljeno predavanje stručnjacima o primjeni tehnika muzikoterapije u radu s djecom i adolescentima s teškoćama. Prisustvovao je tim Zdravog grada, stručni suradnici porečkih škola, nastavnici (posebno razrednici specifičnih razreda u kojima su djeca s teškoćama ili specifični razredni odnosi) te nastavnici porečke Umjetničke škole. Istog dana provedena je i prva radionica za korisnike poludnevnog boravka Doma za starije i nemoćne Poreč. Korisnici poludnevnog boravka sa svojom aktivnom i dinamičnom voditeljicom, medicinskom sestrom Dragicom Šuran, aktivno su se uključili te pokazali spremnost da se slične aktivnosti i programi ponove.

Glazba dopire do svih osoba, vrlo male djece, adolescenata, odraslih, starijih. Tehnike muzikotreapije posebno se mogu koristiti u  programima za osjetljive skupine (djeca , mladi, stariji).  Cilj je porečkih stručnih timova, koji dugoročno provode zaštitne preventivne programe u zajednici,  uklopiti u porečke programe specifične primjenjive tehnike i elemente muzikotreapije, posebno u rad s djecom s teškoćama i „teškim razredima“ te populacijom starijih. Primjena  tehnika iz muzikoterapije može usmjeriti emocije, djelovati na koncentraciju, potaknuti misaone procese, poticati govor, olakšati oporavak od moždanog udara i drugo. Ovim se tehnikama može graditi grupna povezanost u „teškim razredima“, poticati uključivanje u razredno okruženje socijalno izolirane djece ili manje uspješne djece, usmjeravati ponašanje djece s teškoćama kroz kreativno izražavanje i pozitivnu afirmaciju, omogućiti uopće kontakt i izražavanje djeci sa specifičnim teškoćama (autistični spektar, teškoće govora). Primjena tehnika muzikotreapije već je u Poreču započela u okviru preventivnih grupnih programa, a u suradnji s porečkim srednjim školama.

Ovim stručnim skupom započet je koncept osmišljavanja primjene pojedinih tehnika u porečkim osnovnim školama i školama poreštine, javili su iz Zdravog grada.

HRVATSKI KRALJ KOCKE: U Zagrebu gradi hotel, u Splitu kasino, a u Istri zabavni park poput Gardalanda

PRI KRAJU POREČKI ZLATNI ZUB: Za Dan žena „Majstor Jura“, u subotu „Brodolomke“ u dva termina