in

S radom započinje Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u 7 istarskih gradova

Ilustracija

Istarska županija i devet gradova (Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Vodnjan) podržale su novi program Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u Istarskoj županiji.
Ovaj program je osmišljen kako bi se prevencija spolnog zdravlja mladih u Istarskoj županiji unaprjedila, a obuhvatit će promociju ravnopravnosti spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, te ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile.

Istaknuto je to na konferenciji za medije na kojoj su – pored predstavnika devet istarskih gradova uključenih u program – rad novog savjetovališta najavili i predstavili i zamjenica istarskog župana Sandra Čakić Kuhar te ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo IŽ Aleksandar Stojanović.

Najavljeno je tom prigodom kako će program provoditi liječnici specijalisti školske medicine, educirani i iskusni u radu s mladima, u suradnji s psiholozima i epidemiolozima Zavoda, djelatnicima škola, liječnicima drugih specijalnosti.

Na sedam lokaliteta (Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj) djelovat će Savjetovališta za spolno zdravlje mladih Zavoda te pružati individualnu potporu i savjete mladima u svrhu prevencije i poboljšanja spolnog zdravlja. Pristup će biti slobodan i besplatan za učenice/ke i studente/ice, odnosno osobe te dobi. Savjetovališta će se održavati u prostorima ambulanti školske medicine, ponedjeljkom od 15 do 17 sati, osim u Buzetu gdje će raditi četvrtkom, a u Puli će raditi i ponedjeljkom i utorkom. Na susretu s novinarima ravnatelj ZZJZIŽ-a Stojanović posebno je zahvalio Gradu Novigradu-Cittanova kao novom partneru u jednom od programa Zavoda.

S radom Savjetovališta počinju u ponedjeljak 3. veljače, a u Buzetu 6. veljače 2020. godine. Savjetovališta imaju svoju službenu FB stranicu, a izrađeni su i plakati i leci s osnovnim informacijama.

Provodit će se edukacije učenika po cijeloj Istarskoj županiji (8. razredi osnovnih i 3. razredi srednjih škola). Učenicima će – u terminu dogovorenom sa školama – nadležni školski liječnik prikazati kratku video prezentaciju, te će se razgovarati s učenicima i odgovoriti na prikupljena i/ili postavljena pitanja mladih o raznim temama spolnosti. Teme koje će biti obuhvaćene izvan su redovnog programa rada školske medicine, a usklađene su s novim kurikulumima (međupredmetne teme Zdravlje, Građanski odgoj i obrazovanje te Osobni i socijalni razvoj). U Puli će se također po srednjim školama organizirati tribine „Susret s ginekologinjom“ (jedna tribina po školi).
Zavod će organizirati i edukacije za nastavnike, profesore i stručne suradnike – predavanja lokalnih i nacionalnih stručnjaka na razne teme spolnog zdravlja mladih.

Ovim će se projektom mladima u Istarskoj županiji omogućiti razvoj spolnosti kao izvora zadovoljstva i pozitivnog potencijala, bolju educiranost, otklanjanje predrasuda, bolju razinu zdravlja i kvalitete života, te smanjenje zdravstvenih posljedica (spolno prenosive bolesti, nasilje, mentalni poremećaji, rak vrata maternice).

Plakat Savjetovališta dostupan je OVDJE.

Zašto Savjetovališta?
Kod mladih u dobi od 12 do 15 godina odvija se intenzivan rast i razvoj, oni su u to vrijeme često nesigurni u vlastiti izgled, osjetljivi na mišljenja drugih, tada spoznaju vlastitu spolnu orijentaciju, ulaze u prve veze i imaju prve spolne odnose. Školska medicina procjenjuje da mladi imaju nedovoljno znanja iz vlastite anatomije, zablude o kontracepciji i spolno prenosivim bolestima, te nemaju adekvatnog sugovornika za te teme, a savjetovališni rad je nedovoljno razvijen i promoviran.

Zdravstveni odgoj školska medicina na temu spolnog zdravlja prema nacionalnom Programu mjera provodi u petom razredu osnovne (pubertet i higijena), te prvom (spolno prenosive infekcije) i drugom razredu (kontracepcija) srednje škole. Obzirom na razvoj spolnosti u višim razredima osnovne škole u toj dobi postoji potreba za dodatnim temama.

Najčešće stupanje u prve spolne odnose u Istarskoj županiji je u dobi od 15 do 16 godina. Također 53,5% punoljetnih srednjoškolaca i 65,4% srednjoškolki imalo je spolne odnose s 2 i više partera/partnerica. Godišnje se prosječno u IŽ kod 46 (1,4%) djevojaka u dobi od 15 do 19 godina zabilježi trudnoća, od toga 24 djevojke imaju prekid trudnoće a 22 rode.

Spolno prenosive infekcije imaju nisku incidencija u IŽ i RH (nižu od EU), ali postoji opasnost unosa infekcije (putovanja) te je važna edukacija o njihovoj prevenciji.

Procijepljenost protiv HPV-a učenika/ca osmih razreda je u porastu, ali još uvijek niska (33,6%).

Za eliminaciju raka vrata maternice jedan od preduvjeta je 90% procijepljenost djevojčica (SZO).

Nasilje u adolescentskim vezama je prema istraživanjima u RH rašireno, većinom je to emocionalno (češće su zlostavljačice), posebno ljubomora koju mladi ne percipiraju kao nasilje, dok su mladići nesvijesni rodne uvjetovanosti i stereotipa. U IŽ 53% srednjoškolki i 35% srednjoškolaca priznaju da su ljubomorni.

Djeca i mladi s intelektualnim teškoćama su prema literaturi pod 4,6 puta većim rizikom da budu spolno zlostavljani.

Korištenje modernih tehnologija uz slanje seksualno eksplicitnih fotografija rašireno je među mladima, koji nisu dovoljno svijesni mogućih posljedica (cyber bullyng).

LGBT mladi su prema literaturi pod većim rizikom od nasilja, diskriminacije (roditelji, škola, zajednica), depresivnosti, suicida, ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. U IŽ 4% srednjoškolaca/ki izjasnilo se da im se često seksualno svidjela osoba istog spola; a 3,6% mladića i 8,7% djevojaka rijetko.

Novi kurikulumi oslanjaju se na tim školske medicine po pitanju zdravlja, a prema izvješćima nedovoljna je educiranost obrazovnih radnika za provedbu međupredmetnih tema Zdravlje, Osobni i socijalni razvoj i Građanski odgoj.

ZZJZIŽ uspješno provodi aktivnosti i usluge u području mentalnog zdravlja mladih, savjetovališta za prehranu, ali i edukacije raznih dionika u skrbi za djecu i mlade u IŽ. Također u ZZJZIŽ djeluje Centar za savjetovanje i testiranje na HIV čiji je broj korisnika u stalnom porastu, stari korisnici se vraćaju što je pokazatelj zadovoljstva uslugom.
SZO navodi da se spolni odgoj treba temeljiti na međunarodno prihvaćenim ljudskim pravima, a posebno na pravu na znanje u cilju prevencije zdravstvenih problema. Kada uđu u pubertet mladi često radije uče iz drugih izvora, a ne od roditelja. Neformalni izvori ne posjeduju potrebno znanje, posebno kada mladima zatrebaju složene i stručne informacije (kontracepcija i spolno prenosive bolesti). Suvremeni mediji, posebno mobilni telefoni i internet, važan su izvor informacija. Međutim, velik dio tih informacija, posebno o spolnosti, iskrivljen je, neuravnotežen, nerealističan i često degradirajući posebno za žene. Zbog toga je važno da se kroz spolni odgoj neutraliziraju i isprave lažne informacije i slike. Spolni odgoj treba pridonijeti društvenoj klimi koja je tolerantna, otvorena i puna poštovanja za spolnost, različite stilove života, stavove i vrijednosti.

TAR: Nova povoljna tjedna ponuda jela u bistrou DeguStazione

Valamar organizira Dane otvorenih vrata u Poreču i Rapcu zainteresiranima za posao