in

ŽMINJ: Kreće obnova najstarije sakralne baštine – Crkve sv. Foške

Žminj

-Iako je svih zadesila pandemija COVID-19 virusa te uvelike otežala većinu projekata, u Žminju i dalje držimo ubrzani tempo po pitanju projektiranja i izvođenja.
Zadnji takav projekt predstavljen je velečasnome župe Sv. Mihovila, predstavnici Konzervatorskog odjela Pula Ministarstva kulture i predstavnicima Općine Žminj od strane izvođača tvrtke Kapitel iz Žminja, a vezano uz sanaciju i uređenje najstarije crkve na području Žminja sigurno, ali i šire, saznajemo od načelnika Općina Žminj Željka Plavčića.
Crkva Sv. Foške izgrađena je u 6. stoljeću i najstarija je sakralna baština na području Žminja. Prošle godine, na prijedlog Općine Žminj, uvrštena je na popis spomenika kulturnih dobara preventivne zaštite jer predstavlja izuzetnu vrijednost stanovnicima, vjernicima, ali i svim kulturnim djelatnicima u raznim područjima.

Izrađenim projektom stvorena je podloga za daljnju razradu koraka sanacije i uređenja, a sam projekt odobren je Općini Žminj na prošlogodišnjem natječaju Ministarstva kulture. Vrijednost projekta iznosi 40.000 kuna dok je ove godine prijavljen njegov nastavak.

-Izuzetnom suradnjom svjetovnog i crkvenog vodstva te u suradnji s
Konzervatorskim odjelom u Puli Ministarstva kulture te samim
izrađivačem spretno i uspješno provodimo projekte u svrhu očuvanja i
sanacije naše kulturne baštine, izjavio nam je načelnik Plavčić.

Tjedna ponuda poslova u Istri: Zapošljavaju u Poreču, Višnjanu, Puli, Pazinu…

Općina Vrsar zapošljava višeg stručnog suradnika