in

Općina Vrsar zapošljava višeg stručnog suradnika

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar otvorila je natječaj za zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.
U svojstvu vježbenika može se primiti osoba sa završenim obrazovanjem određene
stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu: magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja, bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s
navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina VrsarOrsera, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera“.

Cijeli natječaj sa svim traženim uvjetima pogledajte na web stranici općine www.vrsar.hr.

ŽMINJ: Kreće obnova najstarije sakralne baštine – Crkve sv. Foške

korona covid ilustracija

Istarski Stožer: U četvrtak 71 novozaražena osoba, oporavljenih 46