in

ŽMINJ u 2021. ulazi s ambicioznim i nikad većim proračunom od 68 milijuna kuna – Glavni projekti dogradnja škole i dvorane

U Žminju se planira dogradnja škole i dvorane

ŽMINJ U 2021. GODINU ULAZI S AMBICIOZNIM I NIKADA VEĆIM PRORAČUNOM OD 68 MILIJUNA KUNA U KOJEM PIJEDESTAL DRŽI DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE.

Općinsko vijeće Općine Žminj na zadnjoj sjednici održanoj u 2020. izglasalo je najveći do sada proračun od postojanja Općine. Ambicioznim proračunom teškim 68.333.272 kune planira se dovršetak započetih, ali i početak preostalih kapitalno intenzivnih projekata kojima trenutačno vodstvo planski i dugoročno osigurava visoku kvalitetu života u Žminju.

Žminj

Na sjednici općinskog vijeća Općine Žminj održanog 17.12., posljednjeg u 2020. godini vijećnici Općine Žminj jednoglasno su i složno donijeli proračun Općine Žminj za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023 godinu. U temeljnom dokumentu za funkcioniranje i rad općine prevladavaju već započeti kapitalno intenzivni projekti koji se nastavljaju i u 2021. godini prema terminskim planovima istih, ali i projekti koji će se započeti ili za koje je već raspisana javna nabava u 2021. godini.

Tako jedan od najznačajnijih projekata koji prevladava u proračunu za 2021. godinu svakako je projekt dogradnje OŠ Vladimira Gortana Žminj te izgradnje školsko-sportske dvorane kao sastavnog dijela škole u Žminju. Isti predstavlja temeljni i najvažniji strateški projekt općinske uprave te se planira početak čim za isti bude ishodovana građevinska dozvola čije se izdavanje očekuje u drugoj polovici siječnja 2021. godine.

Dobiva li time Žminj konačno osnovnoškolsku ustanovu kakvu zaslužuje? Osiguravanjem sredstava za realizaciju navedenog projekta sva djeca s područja Općine Žminj imati će adekvatne radne uvijete za jednosmjenski rad kao i provođenje sportskih nastavnih i vannastavnih aktivnosti te se time postiže i nacionalni i regionalni kao i europski plan temeljen na strateškom dokumentu razvoja školstva u vidu cjelodnevne nastave. Opravdanost projekta očituje se u činjenici da osnovna škola u Žminju iz godine u godinu bilježi apsolutni porast broja učenika čime su trenutačni kapaciteti nedostatni za adekvatno obavljanje djelatnosti.

Dogradnja osnovne škole glavna planirana investicija – Žminj

Vezano na dogradnju škole ostvaruje se potreba izgradnje novog nogometnog stadiona koji je također predviđen u proračunu i za koji se očekuje dozvola sredinom veljače.

Komponenta razvoja i prosperiteta svake zajednice svakako je i ekologija te je stoga u planu za 2021. i izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Žminju čime se odvodnja fekalnih voda dovodi na maksimalnu razinu kvalitete kao i život mještana Žminja te prolaznika koji više neće trpjeti nesnosne mirise prilikom prolaska kroz Žminj. Investiciju tešku 8.640.000 kuna prate i financiraju Hrvatske vode koje su prepoznale značaj i potrebu sanacije postojećeg izgradnjom novog uređaja.

Tijekom veljače također svim kućanstvima biti će podijeljeni besplatno spremnici za selektivno odvajanje otpada. 1.200 kompleta spremnika osiguranih putem natječaja FZOEU te sufinanciranjem od strane Općine Žminj svojim će vlasnicima osigurati efikasnije i povoljnije gospodarenje otpadom, a svim žiteljima čišći, ljepši i zdraviji Žminj.

Od velikih infrastrukturnih projekata svakako je bitan i projekt dogradnje groblja Cere koji je prijavljen na natječaj LAG-a Središnja Istra kao i nastavak izgradnje kanalizacija Lukovica te kanalizacija u naselju Pamići za koje je ishodovana građevinska dozvola, a koji provodi IVS Buzet.

Iako nastojimo svim mjerama provoditi politiku zadržavanja naših mladih doma, nažalost radne navike i tempo života primoraju nas na investicije koje su od bitnog značaja za naše mještane. Stoga je u proračunu predviđena izgradnja staračkog doma u Žminju jer se za istim svakim danom iskazuje sve veća i veća potreba.

Navedenim projektima nije se umanjio značaj onih bitnih komponenti kvalitetnog funkcioniranja zajednice te stoga u 2021. nastavlja se sa svim mjerama poticanja demografskog rasta, obnove infrastrukture u selima, izgradnje nove javne rasvjete, prometnica, dječjih igrališta, sportskih igrališta te ostale društvene infrastrukture.

„Proračun za 2021. predstavlja okosnicu razvoja općine Žminj koja završetkom kapitalno vrlo intenzivnog, a strateški prioritetnog projekta novog dječjeg vrtića ulazi u fazu ubrzanog rasta i razvoja za koji su se predanim radom trenutačnog vodstva stvorili preduvjeti. Tanka je granica između ambicioznosti i ludosti, no kroz tri godine uspjeli smo dokazati da jedino radom, suradnjom i predanim osluškivanjem potreba naših mještana možemo i moramo osigurati visoku kvalitetu života njima i njihovim obiteljima. Ono što je poneka izgledalo ludo, nestvarno i nemoguće pokazalo se da je moguće, te danas Općina Žminj predstavlja lidera kod malih općina u gospodarskom, društvenom, sportskom životu, ali i po kvaliteti života koju Žminj osigurava ne samo svojim, već i stanovnicima okolnih općina.

Jesmo li ambiciozni i ludi? Jesmo. Ali jesmo li sve te ludosti i ambicije ostvarili u zadnje tri godine mandata? Jesmo.

Stoga s razlogom i opravdano u 2021. godinu ulazimo optimistično i radno kako bismo našim mještanima ostvarili snove, ali i omogućili maksimalnu kvalitetu života kakvu doista zaslužuju jer su to mnogo puta svojim razumijevanjem, dosljednošću i povjerenjem dokazali. I na tome im veliko hvala, izjavio je načelnik Željko Plavčić.

VIDEO: Budimo odgovorni, zaustavimo COVID-19 i spriječimo prometne nesreće

POREČ: I ove godine osigurano milijun kuna za stotinjak gradskih stipendista