in

ŽUC gradi nogostup Radmani-Žbandaj i nastavlja uređenje ceste prema Kosinožićima i Sv. Lovreču

Predstavnici Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča i Županijske uprave za ceste Istarske županije (ŽUC) održali su danas radni sastanak na terenu kako bi razmotrili potrebe za sanaciju i gradnju na prometnicama u njihovoj ingerenciji na području Poreča i pripadajućih naselja u tekućoj godini. Nastavak je to suradnje i inicijative, kada su početkom godine gradonačelnik Loris Peršurić i predstavnici Grada Poreča održali prvi sastanak u sjedištu ŽUC-a u Pazinu gdje su iznijeli potrebe i planove za investicije u ceste koje su pod ingerencijom ŽUC-a, te je danas odrađen obilazak lokacija na terenu. Sastanak je redovni dio aktivnosti na početku godine, kako bi obje strane uskladile svoje planove s potrebama na terenu kao i onima ostalih subjekata u gradnji infrastrukture.

Grad Poreč i ŽUC zajedničkom su koordinacijom posljednjih godina uredili veći dio županijskih prometnica na porečkom području. Prije par godina, nakon postavljanja vodovodne i kanalizacijske mreže, sanirana je prometnica Kukci – Stranići, kao i prometnica od Žbandaja do Šušnjići. Lanjski zahvati obuhvaćali su sanaciju i proširenja prometnice od Stancije Portun do Antonci i Kosinožići, te prometnice Mugeba –Fuškulin i Fuškulin – Jasenovica.

U pripremi za ovu godinu je zajednički rad na projektu izgradnje nogostupa od naselja Radmani do Žbandaja. Iako je riječ je o državnoj i županijskoj cesti, Grad Poreč-Parenzo će, zbog važnosti projekta, u dogovoru s ŽUC-om, financirati ovaj zahvat, jer je riječ trasi na kojoj se nalazi sve veći broj pješaka, zbog povećanja broja stanovnika u naselju Radmani, kao i zbog škole i izgradnje novog vrtića u naselju Žbandaj, čime će se dodatno povećati potrebe za sigurnost pješaka u ovom dijelu prometnice.

Nadalje, u planu radova je i nastavak sanacija od prošle godine, odnosno sanacije ceste od Šušnjići do Svetog Lovreča, kao i prometnice od Nove Vasi do Kosinožići. Isto tako, u planu je i izgradnja montažnog rotora na ulazu u naselje Červar Porat, zahvat koji će se izvesti uz potporu Grada Poreča i uz suglasnost ŽUC-a.

Kako je istaknuto na sastanku, svi su svjesni da potreba za sanaciju prometnica na području Poreča ima još, poput onih na prometnici od Žbandaja prema Jehnićima, te od naselja Radmani do Dračevca i drugih. Ove će se prometnice nastojati uvrstiti u planove za naredno razdoblje, sve u skladu s financijskim planovima i mogućnostima, ali i planovima i projektima drugih infrastrukturaša.

Naime, planovi gradnje i uređenja prometnica usklađuju se i s planovima postavljanja infrastrukture ponajviše Odvodnje Poreč i Istarskog vodovoda Buzet, kako bi se zahvati i radovi na prometnicama odvijali istovremeno, bez potrebe za naknadnim intervencijama na obnovljenim i izgrađenim prometnicama.

Nijemci će ove godine putovati, najviše porasla potražnja za posebnom vrstom smještaja

HOK traži obustavu ovrha za obrtnike kojima je onemogućen rad