in

Županija daje 200 tisuća kuna za rad Sigurne kuće Istra

Foto Istarska županija

Od samog osnutka Sigurne kuće Istra, Istarska županija izdvaja proračunska sredstva za rad ove neprofitne organizacije, koja pruža besplatnu pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog/partnerskog nasilja i njihovoj djeci. U ovoj godini iz županijskog proračuna predviđeno je tako 170 tisuća kuna, te dodatnih 30 tisuća za što su ovog tjedna istarski župan Boris Miletić i voditeljica Kuće Jadranka Černjul potpisali Aneks Ugovora o sufinanciranju programa „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja – Sigurna kuća Istra u 2022. godini“.

„Sigurnoj kući Istra ovim aneksom ugovora su dodijeljena dodatna sredstva, znači ona koja su nam neophodno potrebna s obzirom da smo od Grada Pule dobili manje novaca. U ovoj sadašnjoj situaciji skupoće i porasta troškova režija, goriva itd. mislili smo da će nam svi pomalo dići sredstva sukladno mogućnostima i nadamo se tome, a evo Županija je prva u tome. Zahvaljujem se Županiji i županu Miletiću, koji je od prvog dana našega postojanja imao sluha za Sigurnu kuću Istra i za pomoć ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Nažalost nasilje je u porastu i radi se o društvenom problemu, a ne osobnom problemu žrtve. Prema tome podrška Županije je hvalevrijedna“, rekla je voditeljica Černjul dodajući kako je u 16 godina postojanja, Sigurna kuća Istra smjestila 398 žena i njihovu djecu.

Župan Miletić zahvalio je voditeljici Černjul, svim djelatnicama i suradnicama Sigurne kuće Istra na svemu što rade kako bi pomogle žrtvama obiteljskog nasilja, ali i na senzibiliziranju javnosti o ovom velikom problemu.

Glavne aktivnosti djelovanja Sigurne kuće su:

  1. SOS telefon
  2. savjetodavni rad – psihosocijalna, pravna i psihološka podrška: razgovore u savjetovalištima i skloništima vode djelatnice i vanjske suradnice Sigurne kuće Istra (psihologinje, pravnice, odvjetnice i djelatnice drugih profesija educirane za rad sa žrtvama nasilja)
  3. Smještaj u sklonište (dva skloništa na tajnim lokacijama)

Tijekom 2021. godine kroz ta tri vida aktivnosti, Sigurna kuća Istra je pružila pomoć 65 korisnica kroz 744 kontakta / susreta. 

Izvor Istarska županija  – Kabinet župana

policija traka mjesto nesreće

Dojava o bombi u pulskom trgovačkom centru

Na plaži ukrali više stvari u vrijednosti više desetaka tisuća kuna