in

Županijska Skupština jednoglasno usvojila zaduživanje Bolnice „Martin Horvat“ za Odjel za dječju rehabilitaciju

Foto Istarska županija - Sjednica 2-3-2023

U Spomen domu, u Pazinu, danas je održana 14. sjednica Skupštine Istarske županije, koja je započela svečanom prisegom vijećnika Igora Belasa (SDP), a koji je zamijenio Danijela Ferića. Također, Koviljka Aškić je aktivirala mandat te će u Skupštini nastupati kao nezavisna vijećnica. 

Tijekom aktualnog sata vijećnik Ivica Mikulčić pitao je što je s inicijativom o uspostavi pravne pomoći za umirovljenike, na što je župan Boris Miletić odgovorio da je istu Istarska županija pokrenula s 9. veljače i to putem dva kanala. Uspostavljena je adresa elektroničke pošte umirovljenici@istra-istria.hr na koju se mogu dostaviti upiti iz djelokruga rada Županije. Također, upiti se mogu postavljati i pozivom na broj telefona 052/352-155, utorkom i četvrtkom u periodu od 8:00 do 11:30 sati. 

Na pitanje o tekućim investicijama u obrazovanje, osvrnula se resorna pročelnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan istaknuvši da je najveći projekt uspostava Centra KLIK Pula, a dogradnja budućeg Centra pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, na Stoji, ide prema planu. Gradilište je otvoreno sedam dana u tjednu. 

„U planu nam je izgradnja Talijanske osnovne škole Novigrad, odnosno nove zgrade jer Škola djeluje u dijelu prostora, koji je u vlasništvu OŠ Rivarela Novigrad. Došlo je do izmjene lokacijske dozvole, a po kompletiranju dokumentacije, pokreće se postupak javne nabave za samu izgradnju. Što se tiče projektne dokumentacije srednjih škola, izdvojila bih Strukovnu školu Eugena Kumičića u Rovinju, jedinu školu u tom gradu koja nam je ostala za obnovu. Imamo idejni projekt i lokacijsku dozvolu, izrada glavnog projekta je pri kraju, nakon čega je potrebno osigurati sredstva za rekonstrukciju i izgradnju. Izdvojila bih, također, i pripremu dokumentacije za zahtjevnu rekonstrukciju zgrade u kojoj je smještena Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula“, kazala je pročelnica Percan.

Foto Istarska županija - Sjednica 2-3-2023
Foto Istarska županija – Sjednica 2-3-2023

Nadalje, župan se osvrnuo i na nedavno održanu sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije i tijeku priprema za nadolazeću turističku sezonu.

„Pripreme za ovu turističku godinu, ne samo sezonu, idu dobro i po svim najavama trebala bi biti uspješna, čemu sigurno doprinosi i ulazak Hrvatske u Schengenski prostor, budući da je Istra pretežito auto destinacija. Ono o čemu moramo razmišljati, a što često ističem, je pitanje održivosti turizma. Na području Istarske županije imamo registrirano 468 tisuća kreveta, a nas koji ovdje živimo je oko 200 tisuća, dakle trebamo razmišljati o kapacitetima i dokle možemo ići. Upravo zato trebamo apelirati na gradove i općine da, prilikom donošenja svojih prostornih planova, razmišljaju o mogućnostima daljnjeg širenja i koliko ljudi možemo prihvatiti na našem području“, kazao je župan koji se osvrnuo i na vodoopskrbu. Naime, nedavno je razgovarao s direktorom Istarskog vodovoda Mladenom Nežićem, koji ga je izvijestio da je akumulacija Butoniga puna, s pohranjenih preko 9 milijuna kubika vode, stoga ove godine ne bi trebalo biti problema po tom pitanju.

Bilo je govora i o ulaganjima Lučke uprave Pula, na što se osvrnuo župan istaknuvši da je platforma MOŽEMO! u svome priopćenju iznijela netočne informacije da se umjesto vezova, grade zgrade na rivi u Puli. 

„Lučka uprava Pula radi i zgrade na rivi i vezove za građane i sve ostalo što treba. Jedno ne isključuje drugo. Napominjem i da treba poštivati prostorne planove jedinica lokalne samouprave, a u ovom slučaju onaj Grada Pule, kojeg je donijelo Gradsko vijeće. Što se vezova tiče, u prethodne tri godine LU Pula je postavila novi plutajući gat u Krnici s 56 vezova; postavila je nove plutajuće gatove na Bunarini sa 130 vezova, a svi vezovi imaju dostupnu struju i vodu, a u Valbandonu je izgradila novi obalni zid sa 60 vezova i šetnicu. Planovi za ovu godinu uključuju: ostavljanje plutajućeg gata u Fažani sa 60 novih vezova; proširenje luke Bunarina podno hotela Histria odnosno izgradnja valobrana i plutajućeg pontona sa 70 novih vezova“, istaknuo je između ostalog župan. 

Uslijedila je Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije 2022. godine o čemu je izvijestio načelnik Policijske uprave istarske Alen Klabot. Prema riječima načelnika, stanje sigurnosti je u promatranom razdoblju bilo zadovoljavajuće, s obzirom da nisu zabilježeni događaji koji bi bitno narušili sigurnost građana i imovine. Župan Boris Miletić čestitao je načelniku Klabotu na rezultatima rada, te je zahvalio svim policijskim službenicima na svemu što rade kako bi se građani i gosti u Istri osjećali sigurni. 

Spomenimo i da je Skupština dala jednoglasnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju za financiranje adaptacije zgrada bolnice i nabavku opreme prenamjenom Upravne zgrade u Odjel za dječju rehabilitaciju – IV zaduženje. Dugoročno kreditno zaduženje Bolnice iznosi 2.322.649,15 EUR. 

Jednoglasna je bila i Odluka o dodjeli Grba Istarske županije dr.sc. Julijani Franinović Marković, dr.med.spec.neurologije za izniman doprinos razvoju sustava palijativne skrbi u Istarskoj županiji. 

„Osobnim angažmanom i kao stručna voditeljica multidisciplinarnog tima organizirala je prepoznatljiv sustav – istarski model palijativne skrbi koji podrazumijeva maksimalno moguću podršku pacijentu i njegovoj obitelji, najprije u domu u kojem živi. To je dovelo do formiranja tzv. mobilnih palijativnih timova koji djeluju na teritoriju cijele županije, ali i do promjena (povezivanja i umrežavanja dionika) u zdravstvenom pa i socijalnom sustavu. Dr.sc.Franinović Marković dala je značajan doprinos u području razvoja kompetencija i edukacije članova palijativnog tima, stručnjaka i volontera te u senzibiliziranju javnosti o značaju palijativne skrbi. Velikim je dijelom zaslužna i za otvaranje cjeloživotnog programa palijativne skrbi s kliničkom praksom za zdravstvene i nezdravstvene radnike pri Medicinskom fakultetu u Puli na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“, stoji u obrazloženju Odluke. 

Grb Istarske županije dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, lokalnim jedinicama u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama, osobito važnim osobama, stvaraocima, gostima i prijateljima Istarske županije za njihove izuzetne zasluge, posebne doprinose, napore i rezultate, kad svojim činom, djelom ili višegodišnjom plodnom suradnjom trajno zaduže Istarsku županiju, priopćeno je iz Kabineta župana pri Istarskoj županiji.

Likovna udruga “Atelier Agata”

NOVIGRAD: Dani Agate obilježeni izložbama “AffioramentiI” i “Žena i ljubav”

Foto Pučko otvoreno učilište - Andi Bančić - Korado Korlević: Kome pripada budućnost?

POREČ: Puno kazalište na predavanju Korada Korlevića „Kome pripada budućnost?“