in

NOVA PRAVILA: Kako do psihologa i ostalih usluga ZDRAVOG GRADA POREČ

Predavanje/Foto Zdravi grad Poreč

Zdravi grad Poreč od 11.5. prima klijente. No, vrata nisu otvorena, svi korisnici se trebaju prethodno najaviti/odnosno naručiti telefonom ili mailom, dolaze u svoj prethodno dogovoren i rezerviran termin, imaju zvono pred vratima i naša tajnica ili sam psiholog korisniku otvara vrata nakon zvona.

Zdravi grad Poreč u skladu s popuštanjem mjera u odnosu na širenje virusa COVID -19 postepeno otvara vrata i vraća u rad u prostor prve klijente.

Važno nam je poručiti svim našim korisnicima koji to jesu ili će to biti da je zbog prirode našeg posla i specifične djelatnosti naša odluka da mjere popuštamo postepeno jer je to za svih višestruko zaštitno.

Što to u praksi i radu znači?

To znači da pozivamo klijente nekim redom, postepeno i to najprije one koje smo u jednom trenutku zbog strogih mjera „zatvaranja vrata“  te fizičke/socijalne distance ispustili iz direktnog tretmana. Naravno, niti jednog našeg klijenta nismo pustili potpuno bez podrške nego smo sa svima ostali u kontaktu na razne načine (telefon, mail, skajp…). Naime, osnovni princip našeg rada je da se niti jednog klijenta sa kojim se radi ne otpušta naglo ili odjednom jer se sa klijentima otvaraju osobne i/ili obiteljske teškoće s kojima se klijent često teško sam nosi!

Klijenti izlaze iz tretmana kada i oni sami i terapeut procjenjuju da su dovoljno osnaženi da se nose s teškoćama i životnim stresovima.

Dakle, svi naši korisnici koji su bili u bilo kakvom programu naše podrške znaju da smo bili sa njima u kontaktu čitavo ovo vrijeme i pružali podršku na razne načine mailom, telefonom, fejsom, skajpom. Jednako tako, po prvi puta smo bili dostupni i na dežurnom vikend telefonu. Zato ćemo korisnike koji su bili u našem tretmanu prije COVID-19  prve dozivati , a postepeno i sve ostale. Istovremeno za sve koji to žele krenut ćemo u proces podrške i svim ovim dugim kanalima, telefonom, mailom, skajpom dok ih ne dozovemo u raspored u prostoru.

Zdravi grad Poreč od 11.5. prima klijente. No, vrata nisu otvorena, svi korisnici se trebaju prethodno najaviti/odnosno naručiti telefonom ili mailom, dolaze u svoj prethodno dogovoren i rezerviran termin, imaju zvono pred vratima i naša tajnica ili sam psiholog korisniku otvara vrata nakon zvona.

Među korisnicima je pauza od 30 minuta kako bi se  prostor prozračio i dezinficirao jer naš posao ulazi u onaj rizični čimbenik , a to je vrijeme boravljenja u zajedničkom zatvorenom prostoru dulje od 15′ (naime svako naše savjetovanje/psihoterapija traje od 30 ‘ za dijete te od 45 ‘ na više za odraslu osobu, par ili grupu).

Obaveza je svih naših korisnika da nakon što uđu u prostor dezinficiraju cipele u tepih natopljen dezinficijensom te da u wc-u na ulazu operu ruke i dezinficiraju ruke dezinficijensom koji smo stavili na raspolaganje.

Dužni su potom na ulazu ispuniti IZJAVU kojom pod osobnom odgovornošću izjavljuju da nisu bolesni, da nemaju temperaturu  i da u posljednjih 14 dana nisu bili u rizičnim kontaktima, a kojeg je za našu djelatnost tiskala Hrvatska psihološka komora (HPK). Svaki korisnik dobije informaciju telefonom da prije dolaska treba izmjeriti temperaturu, ako je temperatura 37 i više stupnjeva ne dolazi u termin nego ga odgađa i javlja se liječniku. Kada klijent dolazi  tada na svakom susretu odgovorno potpisuje izjavu.

Ne uvjetujemo ali preporučamo korisnicima da dođu s maskom te da imaju masku dok obave ove uvodne radnje javljanja, ispunjavanja izjave, i drugih administrativnih radnji. U samom savjetovanju i u dogovoru s terapeutom mogu masku skinuti jer je naš rad baziran na razgovoru, odnosu povjerenja, emocijama, neverbalnoj komunikaciji. Važno je da pri tom poštuju distancu s terapeutom od 2m.

Isto tako, osobe u savjetovanje dolaze same, bez pratnje, ako dođu s pratnjom drugi član koji je pratitelj čeka klijenta vani. Iznimku čini roditelj koji prati maloljetno dijete ili ako je osoba pratitelj osobe s invaliditetom. Ukoliko se iz ovih razloga u našem prostoru čekaonice osobe susretnu molimo da drže razmak od najmanje 2 m i više jer je  prostor dovoljno velik ili da pričekaju vani.

Još nismo u mogućnosti organizirati rad velikih grupa jer nije uputno da ljudi budu na okupu u zatvorenom prostoru. Uvodit ćemo postepeno samo male grupe u većem razmaku njihova početka rada i samo u najvećem centralnom prostoru da malobrojne polaznike grupe možemo jako razmaknuti  uz otvorena vrata.  Uz pristanak grupa njihov rad se može organizirati  i na otvorenom prostoru terase/parka do našeg prostora.

Sa radom će početi i nutricionističko savjetovalište u suradnji sa ZZJZ IŽ pa sve zainteresirane korisnike molimo da se nutricionistima direktno jave na telefon 052 529022/099 380 4545 ili e-mail: savjetovaliste@zzjziz.hr

Do daljnjeg ne naručujemo roditelje i djecu za logopedske tretmane. Prije svega jer smo zbog racionalizacije vremena i prostora organizirali paralelni rad dva logopeda te se određeni broj djece i roditelja sretao, zadržavao u prostoru. U narednom periodu ćemo definirati koje ćemo još aktivnosti te u kojim uvjetima i dinamici moći uspostaviti uz poštivanje mjera sigurnosti za korisnike i zaposlenike.

Molimo zato sve svoje korisnike za strpljenje i suradnju. I dalje ćemo svima biti na raspolaganju ali uz mjere kojima ćemo zaštiti sve svoje zaposlenike i korisnike, a posebno svoje korisnike iz najranjivijih skupina (stariji, trudnice, osobe s invaliditetom, osobe s teškim dijagnozama, osobe koje se liječe od ovisnosti ..).

Za sve naše korisnike smo na raspolaganju na telefonima 052 452-335 / 091 4523350 te na mailu savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr te od vremena širenja virusa COVID-19 po prvi puta psiholozi dežuraju i na vikend telefonu!

Svim našim klijentima zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

Zdravi grad Poreč

UHVAĆEN: Vozio pod utjecajem droge i skrivao heroin

AKCIJA U CIJELOJ ISTRI: Policija će pojačano mjeriti kontrolu brzine