in

OPĆINA TAR-VABRIGA zapošljava – Traži se prometni i komunalni redar

Sjedište općinske uprave u Taru - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga raspisala je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni i prometni redar. Traži se jedna osoba za to radno mjesto na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, mogu se podnijeti u roku od 15 dana od
dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tar-Vabriga-TorreAbrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili osobno, s naznakom “Natječaj za prijam u
službu“.

Javni natječaj je objavljen i na web-stranicama Općine na linku http://tar-vabriga.hr , gdje se mogu naći svi potrebni uvjeti i ostali detalje, kao i na oglasnoj ploči općinske uprave u Taru, Istarska 8.

Rovinjski Muzej za Dana grada: Besplatan ulaz i otvorenje izložbe „Potonuli brodovi“

Markotić: Nemojte se igrati liječnika s djecom. Ako to želite – kupite lutku