in

Policija traži djelatnike u Poreču, Puli i Pazinu

Sjedište policijske uprave istarske u Puli

Policijska uprava istarska raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnim službenika za obavljanje upravnih poslova

Evo gdje se traže zaposlenike za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

  1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave

upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 2 izvršitelja, mjesto rada Pula
    stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
– položen državni stručni ispit

  1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 1 izvršitelj, mjesto rada Pula
stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
– položen državni stručni ispit

  1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba  materijalno-financijskih poslova, Odjel financijskih poslova

računovodstveni referent  obračuna plaća – 1 izvršitelj, mjesto rada Pula

stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
– položen državni stručni ispit

  1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ –

Upravni savjetnik– 1 izvršitelj

stručni uvjeti:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva

–    najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
–     položen državni stručni ispit


 viši upravni referent – 1 izvršitelj

 stručni uvjeti: 

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstvanajmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovimapoložen državni stručni ispit   upravni referent – 1 izvršitelj
 

– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
– položen državni stručni ispit

5. POLICIJSKA POSTAJA PAZIN

upravni referent – 1 izvršitelj,

            stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
– položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja  državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.  

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, datum i mjesto rođenja,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti  svi brojevi i svi nazivi radnih mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

OPIS POSLOVA RADNUH MJESTA
OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Više na https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme/26101

Britanski mediji najavljuju da će Hrvatska biti otvorena za britanske goste

Šef primorsko-goranskog stožera za širenje zaraze optužio sudionike maškara: ‘A tražili smo da drže razmak‘