in

POREČ: Usluga će kod Palazza postaviti nove podzemne spremnike

Jedna od sedam najavljenih lokacija u užem centru grada Poreča gdje će se postaviti podzemni spremnici je i ona kod hotela Palazzo, gdje radovi započinju u ponedjeljak, 18. svibnja, a završetak je planiran do kraja istog mjeseca.

Napominjemo da su već postavljena dva seta spremnika u sklopu rekonstrukcije gradske rive, te po jedan u Prvomajskoj i Ulici Giuseppea Caprina za koje je u tijeku postupak ishođenja uporabne dozvole. Nakon toga će građanima koji obitavaju u tim dijelovima grada  biti dodijeljene kartice za njihovo korištenje, a o čemu će korisnici biti na vrijeme obaviješteni.

Osim gore navedenih lokacija na lokaciji Peškera zamijenit će se postojeći s novim spremnicima koji su većeg volumena odnosno zapremnine. Za tu lokaciju u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole, priopćeno je iz komunalne tvrtke Usluga.

Set podzemnih spremnika  sastoji se od 4 podzemna spremnika od kojih je jedan zapremnine 5 m3 te je namijenjen za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok ostala tri spremnika zapremnine od 3 m3 namijenjena su za odvojeno sakupljanje papira, stakla, plastike i metala.

Prilikom izvođenja radova  prometovat će se prema privremenoj prometnoj regulaciji, te se građane moli da je poštuju.

U nastavku prikaz – privremene prometne regulacije.

Na Ipsilonu uhvaćen sa 100 grama kokaina

POREČ: Atletičari iz Maximvsa počinju s treninzima