in

Preventivne mjere Usluge i Odvodnje: Pogrebi na porečkim grobljima samo u krugu obitelji

S ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa COVID-19, a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije i Grada Poreča, trgovačka društva Usluga i Odvodnja do 14. travnja uvode sljedeće mjere zaštite:

Uvode se posebne mjere koje će biti na snazi prilikom posljednjih ispraćaja pokojnika na gradskom groblju Poreč te mjesnim grobljima Nova Vas, Žbandaj, Fuškulin i Baderna, kojima upravlja Usluga Poreč. Pogrebi i ispraćaji održavat će se u krugu obitelji.

Ograničava se rad sa strankama u Upravi društva na adresi Mlinska 1, uredu Uprave groblja na adresi Ulica Karla Huguesa 20 i u Uredu za korisnike usluga na adresi Mlinska 1.

Poslovna komunikacija stranaka s društvima odvijat će se isključivo putem elektroničke pošte, telefaksa i telefona i to putem slijedećih kontakata:

USLUGA POREČ D.O.O.

E-mail: usluga@usluga.hr

Telefaks: 052/451-050

Telefon:

  • Usluge postupanja sa otpadom – 052/429-244 i 052/429-239
  • Reklamacije, prigovori i upiti po pitanju postupanja sa otpadom – 052/555-724
  • Usluge parkiranja – 052/429-238
  • Pogrebne i pogrebničke usluge – 052/428-440

ODVODNJA POREČ D.O.O.

E-mail: info@odvodnjaporec.hr

Telefaks: 075/805-698

Telefon:

  • Intervencije i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama – 052/431-003

-Molimo građane za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedničkim trudom minimalizirali opasnosti koje uzrokuje epidemija ove bolesti, priopćeno je iz Usluge i Odvodnje.

ZDRAVI GRAD POREČ nudi pomoć psihologa i terapeuta svim građanima zbog novonastale situacije

Bez vode 13. ožujka dio Malog Maja