in

TAR: Finida traži partnera za otvaranje uljare

Foto Tanja Kocijančić

Trgovačko društvo Finida u vlasništvu Općine Tar-Vabriga objavilo je javni poziv s ciljem sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji radi obavljanja proizvodno poslovne djelatnosti – pogona za preradu maslina. Poslovni prostor nalazi se prije naselja Rogovići, u poslovnoj zoni, u novoj zgradi koju je izgradila tvrtka Finida. Javni poziv se odnosi na prizemlje u toj zgradi izgrađenoj na  k.č. 58/16, površine nešto manje od 500 četvornih metara.

Finida traži ponuditelja koji će u poslovni prostor s ciljem obavljanja usluge prerade maslina ugraditi uređaje, strojeve i opremu, odnosno kompletno postrojenje na određeno vrijeme i to počevši od dana sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji pa do 31. siječnja 2025.

Društvo Finida i partner utvrđuju da će zajedničkim radom pružati uslugu, radi čega preuzimaju obveze i odgovornosti za izvršenje pojedinih poslova u tehnološkom procesu i aktivnostima rada uljarskog pogona te da će dijeliti prihod ostvaren pružanjem usluge.

Pravo sudjelovanja po javnom pozivu imaju ponuditelji koji su registrirani za usluge prerade maslina za treće osobe.

Pisana ponuda se predaje na obrascima priloženim uz javni poziv. Javni poziv nalazi se na oglasnim pločama a detalji se mogu pogledati i na službenoj web stranici općine na linku https://tar-vabriga.hr/novosti/679 .

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se neposredno u sjedištu trgovačkog društva Finida, na adresi: Tar, Istarska 8, odnosno mogu se poslati poštom na adresu: Finida d.o.o., Istarska 8, 52465 Tar – Torre, s naznakom „POZIV ZA SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI – NE OTVARAJ“.

Ponude se dostavljaju od dana objave poziva dana 4. rujna do 11. rujna do 12 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo dana 11. rujna u 12:10 sati u Vijećnici Općine, Istarska 8, Tar.

Istra – 8 novih slučajeva zaraze, većina iz samoizolacije. Među njima i dvoje djece

POREČ: Pet novih darivatelja krvi