in

TAR: Obavijest o zakonskoj obvezi pregleda uređaja za primjenu pesticida

Ilustracija

Općina Tar-Vabriga u suradnji s tvrtkom Fito promet iz Lučkog organizira pregled uređaja za primjenu pesticida.

Termin pregleda je 8. rujna na školskom igralištu u Taru u jutarnjim satima. Cijena pregleda iznosi 400 kuna po uređaju.

Iz općine mole sve zainteresirane da se najkasnije do 30. kolovoza prijave na broj telefona 091 443 0042 ili na e-mail: c.radoicovich@tar-vabriga.hr.

Napomena:

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/2014) propisane su sljedeće kazne:

Odredbama članka 33. propisano je da će se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako:

– koristi strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu

– ne prijavi novi stroj za primjenu pesticida ovlaštenoj ispitnoj stanici ili ne zatraži priznanje pregleda, ne čuva izvještaje o pregledu, ne prijavi ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu ili ne odjavi strojeve za primjenu pesticida

Stavkom 2. istog članka propisano je da će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000 kuna za gore navedene prekršaje kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi, stavkom 3. propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba obrtnik, a stavkom 4. da će se novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba.

Upute za pripremu uređaja prije pregleda pronaći ćete na linku https://tar-vabriga.hr/uploaded/UPUTE%20ZA%20PRIPREMU%20URE%C4%90AJA%20PRIJE%20PREGLEDA-1597740059156.pdf

ADAC: Nijemci na povratku s Jadrana kroz Austriju ne smiju stati niti na zahod?!

Povratak u škole za mnoge preskup: “Samo udžbenici i radne bilježnice 1.800 kuna”