in

TAR: Općina objavila upute za poduzetnike kako koristiti mjere pomoći

Općinsko je vijeće Općine Tar-Vabriga na svojoj sjednici od prošlog tjedna usvojilo niz mjera pomoći gospodarstvenicima u ovoj situaciji COVIDa-19.

U svrhu lakšeg snalaženja, općina je objavila nekoliko uputa za svaku pojedinu mjeru za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pojavom i širenjem virusa SARS – CoV – 2, odnosno bolesti COVID – 19 na gospodarstvo.

ODLUKA O DJELOMIČNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE – obveznici obročnog plaćanja zakupnine, koji su pogođeni gore navedenim mjerama, djelomično se oslobađaju plaćanja ugovorene godišnje zakupnine u iznosu od 50% za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, uzimajući u obzir razmjerni dio ukupnog ugovorenog godišnjeg iznosa, i to na zahtjev obveznika.

Za eventualno podmirene obaveze plaćanja godišnje zakupnine koje su uplaćene unaprijed, neće biti povrata sredstava, već se obaviti prijeboj s budućim davanjima za naredna razdoblja.

Obveznici obročnog plaćanja zakupnine, koji podnesu zahtjev, dužni su uz njega priložiti i odgovarajuće dokaze koji ukazuju na pogođenost mjerama. 

ODLUKA O ODGODI OBROČNOG PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE U POSTUPCIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE – obveznicima obročnog plaćanja kupoprodajne cijene, koji su pogođeni mjerama, omogućava se odgoda obročnog plaćanja utvrđene kupoprodajne cijene za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, na zahtjev obveznika.

Obveznici koji podnesu zahtjev trebaju uz njega priložiti i odgovarajuće dokaze koji ukazuju na pogođenost mjerama.

ODLUKA O PRIVREMENOM BESKAMATNOM OBROČNOM PLAĆANJU KOMUNALNOG DOPRINOSA – obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja, a koji su sklopili nagodbu o obročnom plaćanju, u razdoblju od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se privremeno obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa za najviše 4 mjesečna obroka, na zahtjev obveznika.

Za navedeno se razdoblje neće obračunavati zakonske zatezne kamate, niti će se donositi rješenja o prisilnoj naplati.

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE ZA OŽUJAK, TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ – zakupnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Tar-Vabriga, a koji su pogođeni navedenim mjerama, oslobađaju se plaćanja ugovorene zakupnine za ožujak, travanj, svibanj i lipanj. I ta mjera ide na zahtjev zakupnika.

Zakupnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine dužni su uz zahtjev priložiti i odgovarajuće dokaze koji ukazuju na pogođenost mjerama.

Ukoliko je zakupnik podmirio obvezu plaćanja zakupnine za ožujak, neće mu se sredstva vratiti, već prebiti s budućim davanjima.

Ova odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja zakupnine za navedeno razdoblje, slijedom čega će se zaključivati odgovarajući aneksi postojećim ugovorima, priopćeno je iz općinske uprave.

Propusnice za stanovnike Bujštine i dalje na snazi

NOVIGRAD produžio: Do 30. travnja zatvoreni vrtići, ustanove, sportski objekti…