in

TAR: Općina zapošljava prometnog i komunalnog redara

Sjedište općinske uprave u Taru - Istarska ulica - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga otvorila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto na radno mjesto referenta – odnosno traži se jedan komunalni i prometni redar na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj, zajedno s prilozima mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili osobno, s naznakom “Natječaj za prijam u službu“. Javni natječaj bit će objavljen i na web-stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega http://tar-vabriga.hr, te na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela, u Taru, Istarska 8.

Opći uvjeti za prijam u službu propisani čl. 12. ZSN:

–           punoljetnost

–           hrvatsko državljanstvo

–           zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba   prima.

            Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidat/kinja mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–            najmanje srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju,

–           položen državni ispit,

–           najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–           poznavanje rada na računalu,

–           aktivno znanje talijanskog jezika

–           položen vozački ispit B ktg.

–           zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova prometnog redara

–           završen program osposobljavanja za prometnog redara i položen ispit o stručnoj             osposobljenosti za prometnog redara

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  životopis

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju stručne spreme (preslika svjedodžbe)

– uvjerenje o položenom državnom ispitu (izvornik ili preslika) ukoliko ga je podnositelj prijave  položio.

–   dokaz o položenom stručnom ispitu za prometnog redara (preslika uvjerenja o stručnoj osposobljenosti)

– dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za         mirovinsko osiguranje,  potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju službe ili radnog odonsa, rješenja,  i/ili sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na traženim poslovima )

– dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta služenja talijanskim jezikom i poznavanja rada na računalu (preslika certifikata o poznavanju rada na računalu/ poznavanju talijanskog jezika, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.)

–  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

–  preslika vozačke dozvole

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku natječaja na službenoj internetskoj stranici Opine Tar.

Sve druge informacije dostupne su na web stranici općine http://tar-vabriga.hr,

DENIZA PARIS MARINOVIĆ FUNTANA CAMINO DE SANTIAGO

Funtana: DENIZA PARIS MARINOVIĆ sama propješačila Camino De Santiago: Putovanje života koje donosi radost

nataša ravnić marijana liović kuglačice istre poreč

Ženska i muška reprezentacija na Svjetskom prvenstvu prve u grupama – Žene sve pobijedile maksimalnim rezultatom