in

USLUGA POREČ objavila natječaj za 7 radnih mjesta “za stalno”

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč raspisala je danas natječaj za zapošljavanje 7 djelatnika na neodređeno vrijeme i to za pet vozača C kategorije i dva radnika na groblju.

Navedeni natječaj je otvoren do 27. ožujka do 12:00 sati, a više informacija možete pronaći na oglasnoj ploči Društva, Mlinska 1, Poreč ili na web stranici Društva www.usluga.hr.

Osim zapošljavanja na navedenim pozicijama pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave za posao putem otvorenih zamolbi koje mogu dostaviti na porti Društva ili putem e-maila: usluga@usluga.hr.

Sve detalje natječaja pročitajte u nastavku:

 • RADNA JEDINICA ČISTOĆA

VOZAČ I

( 5 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • vozi specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada, specijalno vozilo za velike kontejnere i pometanje,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju pregleda vozila te o urednosti i čistoći,
 • svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo sposobno za obavljanje prijevoza,
 • zadužen je za samostalno, savjesno i uredno obavljanje radnih zadataka,
 • prikuplja otpad u dobivenom području prema planu odvoza,
 • specijalnim vozilom održava javne površine prema programu čišćenja,
 • upravlja i obavlja poslove pometanja i pranja javnih površina specijalnim malim mašinama za pometanje i toplovodno pranje
 • odgovoran je za kvalitetno pružanje visoke razine usluge, te brine i čuva specijalno komunalno vozilo,
 • postupa prema dobivenim pismenim uputama voditelja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i voditelja.

Uvjeti:

 1. VKV,
 2. Položen ispit za C kategoriju vozila
 3. osposobljen za rad sa digitalnim tahografima,
 4. KOD 95.
 • RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

RADNIK NA GROBLJU

( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove iskopa i zatrpavanja grobova,
 • obavlja poslove preuzimanja pokojnika,
 • radi na poslovima sahrane i pripreme sahrane,
 • vodi brigu o urednosti, ispravnosti i čistoći pogrebnih vozila,
 • radi na poslovima uređenja i čistoće groblja i pratećih sadržaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu  poslovođe.

Uvjeti:

 1.   NKV

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku. 

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je  27.03.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:

„Prijava na natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme: za radno mjesto  _______“.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  10 ( deset ) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Foto DeguStazione Tar

TAR: U petak i subotu “Istrijanski vikend” u DeguStazioneu

Mališani iz vrtića Tići u Funtani posjetili načelnika Mladena Grgetu u novim općinskim prostorima

FUNTANA: Vrtićari posjetili novu općinsku zgradu i uručili simboličan poklon