in

HELLOISTRIA – Barban: U potrazi za zidinama nekadašnjeg kaštela

Barban - Foto Helloistria

Kada dolazite u Barban vrlo vjerojatno se ne divite arhitektonskom kompleksu župne crkve svetog Nikole, palače Loredan i nekadašnjeg kaštela te gradskih Velih vratiju. Možda vam Vela vrata ostanu u sjećanju, kao i vitki zvonik, ali to je sve. Šteta, jer je taj kompleks uistinu pravi nebrušeni dragi kamen koji će tek zasjati u punom sjaju kompletom obnovom. Ona je već krenula i svake godine obnavlja se dio tog impresivnog zdanja, a pritom se otkriva i njegova povijest, kao i povijest Barbana koji je kao i mnogi drugi srednjovjekovni gradići u Istri imao svoj kaštel za obranu mjesta. Oko njega se formiralo mjesto s malim gradskim trgom kakvog danas vidimo, piše Barbara Ban za putopisni blog Helloistria koji nas redovito vodi po najzanimljivijim dijelovima Poluotoka, često slabo poznata.

Barbanska župna crkva nastala na temeljima kaštela i ranije crkve

Najnovija istraživanja koja su provedena zbog obnove sjevernog zida župne crkve svetog Nikole iz 1701. godine nisu nažalost otkrila očekivano. A očekivalo se da će se pronaći barem tragovi nekadašnjeg zida kaštela koji je u Barbanu sagrađen u srednjem vijeku, a kasnije srušen. Od njega je ostala samo četvrtasta kula koja je obnovljena prije nekoliko godina kada je uz nju pronađen dio zida starog kaštela koji vodi u smjeru trafostanice, odnosno barbanskog trga i gradske šterne.

Kvadratna kula podsjeća na ostatke srednjovjekovnog kaštela

Dvije barbanske kule

No, na toj strani nisu pronađeni ostaci druge kule koja je evidentno trebala biti tu negdje. Idemo li dalje preko šterne i place doći ćemo do treće kule.  On se nalazi na rubu tog sjevernog zida crkve koji je trenutno u skelama. Polukružna je pa ju možda nećete odmah primijetiti 9 zaključiti da je bila dio kaštela. Zato je je ukorporirana u dio palače Loredan i crkve koja čini dio istočnog dijela sjevernog pročelja. U kuli se danas nalazi sakristija crkve i privatna kapela palače Loredan.

Barbanski detalji s palače Loredan

A jeste li znali da baš ta kružna kula s krovom ima i puškarnice? Da mi ih nije pokazao  restaurator Toni Šaina, koji je istraživao fasadu crkve prije radova, ne bih to nikad ni znala. Te su stare puškarnice zazidane, a nekada se iz njih kontrolirao ulaz na placu iz smjera Gradišća gdje se svake godine odvija Trka na prstenac. No, kako stvari stoje, izgleda da je zid kaštela, koji se očekivao ispod stare fasade crkve, bio u potpunosti srušen prije gradnje „nove” crkve.

Puškarnice su zazidane

Freske govore sve

No srećom za sve nas ljubitelje baštine, pronađeno je nešto drugo. Ostaci srednjovjekovne crkve koja je  očito bila na prostoru sadašnje crkve. Tome u prilog govori „oslikano kamenje”. Naime, na fasadi su nakon skidanja stare žbuke pronađen ostaci srednjovjekovnih fresaka i žbuka, odnosno njihovi ulomci na kamenju koje je poslužilo za ponovnu izgradnju nove crkve koju danas vidio.  Isto tako pronađeni su dijelovi kamenih erti vrata i prozora. Tipično recikliranje materijala.

Cijelu priču iz Barbana pročitajte na blogu Helloistria na linku

https://www.helloistria.com/mjesta/barban-u-potrazi-za-zidinama-nekadasnjeg-kastela/

Foto SŠ Mate Balote Poreč

Učenici porečke “Balote”: S mirisom cukerančića u novi projekt

Umaške i novigradske cheerleadersice osvojile čak 8 medalja u Vinkovcima