in

FUNTANA zapošljava vježbenika u računovodstvu

Općina Funtana objavila je natječaj za zapošljavanje vježbenika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u Odjelu za financije, proračun i računovodstvo. U svojstvu vježbenika može se primiti osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci), poznavanje rada na računalu i jednog stranog jezika.

Svi ostali uvjeti koji se traže, zatim opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.funtana.hr.

Pisane prijave na natječaj s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane“.

Općina je ujedno objavila i odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije, proračun i računovodstvo. 

VRSAR: Počela gradnja pješačke staze od vrtića do igrališta

VRSAR: Počela gradnja pješačke staze od vrtića do igrališta

Kuglači porečke Istre pobijedili Plitvice

Kuglači porečke Istre pobijedili Plitvice