in

Mobilno reciklažno dvorište do 25. ožujka u Vižinadi

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Prema rasporedu porečke komunalne tvrtke Usluga, do 25. ožujka nalazit će se na području Općine Vižinada.
U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao primjerice otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i drugo.

Raspored i satnice po naseljima dostupni su na www.vizinada.hr.

DVA DANA ZABAVE U SRCU ISTRE: Sajam S KLOBASICOM U EU 23. i 24. ožujka u Sv. Petru u Šumi

Policija poziva građane da predlože lokacije za nadzor brzine