in

Upisi u Umjetničku školu Poreč 4. i 5. lipnja

Umjetnička škola Poreč raspisala je javni natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati sljedeća glazbala: flauta, harmonika, gitara, klavir, violina,  truba i trombon.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati: suvremeni ples.

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u školi.

Zbog ograničenog broja mjesta kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno glazbeno predznanje.

Prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu održat će se u Umjetničkoj školi Poreč, Narodni trg 1, Poreč, u sljedećem terminu: srijeda, 5. lipnja, godine od 16,00 do 19,30 sati.

U Područnom odjelu Umjetničke škole Poreč, Rade Končara 29, Vrsar, prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu održat će se u sljedećem terminu srijeda, 5. lipnja, od 16,00 do 19,30 sati.

Prijemni ispit za upis u osnovnu školu suvremenog plesa održat će se Maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Aldo Negri 5, Poreč, u  sljedećem terminu utorak, 4. lipnja, s početkom u 18,00 sati.

UPISI

Upisi učenika koji su prošli na prijemnom ispitu održat će se u Umjetničkoj školi Poreč, Narodni trg 1, Poreč, u sljedećim terminima srijeda, 3. srpnja 2019. godine od 10,00 do 17,30 sati, utorak, 27. kolovoza 2019. godine od 10,00 do 12,00 sati.

U Područnom odjelu Umjetničke škole Poreč, Rade Končara 29, Vrsar, upisi učenika koji su prošli na prijemnom ispitu održat će se u sljedećem terminu srijeda, 3. srpnja 2019. godine od 16,00 do 19,00 sati.         

Pri dolasku na upis potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju: domovnicu (preslika), rodni list (preslika),  OIB i MBG učenika (ukoliko nisu upisani na domovnici ili rodnom listu) te OIB roditelja potpisnika ugovora o osnovnom glazbenom odnosno plesnom obrazovanju.

Vojko V., Rambo Amadeus i Darko Rundek na Istra & Craft Beer Festivalu u Poreču

RTL-ova Večera za pet u Mugebi kod Pante – čiste desetke za Parenzanu, Trio gušti i Frutti di campagna