in

VRSAR: Općina raspisala natječaj za prodaju nekretnine

Općina Vrsar otvorila je najtečaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja
pisanih ponuda. Konkretno, prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1123/2 k.o. Vrsar, površine 23 m2, z. k. ul. 956, po cijeni od 23.800 kuna radi formiranja okućnice sukladno UPU Vrsar.
Nekretnina se nalazi u Vrsaru, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja
Vrsar, unutar područja mješovite namjene M1.

Natječaj je otvoren 5. lipnja i traje 8 dana.

Sve detaljne informacije mogu se pronaći na www.vrsar.hr .

Država daje do 70.000 kuna: Najavljene subvencije za kupnju automobila

Istarski Stožer – Svi ispitani uzorci negativni na koronavirus