in

BORBA PROTIV KORONAVIRUSA: Apel gradonačelnika Novigrada svojim sugrađanima

U svijetlu aktualnih zbivanja sa širenjem koronavirusa i naporima šire zajednice da se odupre tom globalnom problemu, gradonačelnik Grada Novigrada Anteo Milos uputio je apel u kojem se navodi:

Drage i poštovane sugrađanke i sugrađani,
Svi zajedno svjedoci smo aktualnih globalnih zbivanja, koja nažalost nisu zaobišla ni našu zemlju, ni našu županiju. Riječ je o velikom izazovu za cijelu međunarodnu zajednicu, ali i za svaku pojedinu sredinu, za svakog od nas osobno. Zajednički nam je cilj usporiti širenje koronavirusa, pri čemu svatko od nas može u toj borbi dati svoj osobni doprinos. Prije svega to možemo učiniti odgovornim ponašanjem, prihvaćanjem pravila i preporuka struke i nadležnih tijela, te suradnjom na svim razinama.

Proteklih dana nadležne institucije u našoj zemlji i našoj županiji bile su prisiljene donijeti neke važne odluke koje zadiru u naš svakodnevni život, ali koje su neminovne u toj odlučnoj borbi protiv širenja bolesti i virusa koji je uzrokuje. Slijedom toga, određene odluke i preporuke donesene su i na razini našega grada. Treba prihvatiti činjenicu kako će takvih odluka u doglednoj budućnosti zasigurno biti još. Neke od njih neće možda biti ni popularne ni ugodne, no kao i do sada, svaku od tih odluka temeljit ćemo na stavovima, zaključcima i preporukama struke i nadležnih državnih i županijskih tijela, od Zavoda za javno zdravstvo do stožera Civilne zaštite, kao i drugih nadležnih institucija. Isto tako, temeljit ćemo ih na osjećaju odgovornosti prema svim članovima naše zajednice, nastojeći voditi brigu o općem i pojedinačnom dobru svih naših sugrađana.

Pozivam stoga i ovim putem sve svoje sugrađanke i sugrađane, sve goste i prijatelje našega grada, da budu savjesni i odgovorni, kako jedni prema drugima, tako i prema sebi samima. Apeliram na svih da shvate ozbiljnost situacije, da ne podliježemo panici, ali da se disciplinirano pridržavamo uputa i preporuka, od higijenskih i zdravstvenih, do onih koje se tiču određenih restrikcija u svakodnevnim navikama, društvenim aktivnostima i tome slično.

Uvjeren sam kako svi zajedno želimo da se ova krizna situacija čim prije okonča. Ovisit će to o mnogim faktorima, no dobrim dijelom i o nama samima. Koliko toga budemo svjesni, koliko se toga budemo pridržavali, toliko smo bliže zajedničkom i toliko željenom cilju. Želim vam svima dobro zdravlje!

Vaš gradonačelnik, Anteo Milos

NOVIGRAD: U tijeku deratizacija – upozorenje za građane

U cijeloj Istri 12. ožujka prometna akcija nadzora korištenja sigurnosnog pojasa