in

BORBA SA SMEĆEM: PERŠURIĆ: „Poreč će opet biti čist i uredan“ -LAKOVIĆ: „Uskoro nadzorne kamere na najkritičnijim lokacijama“

Smeće na Peškeri - Foto Tanja Kocijančić
Loris Peršurić i Milan Laković/Foto Tanja Kocijančić

Da većina građana Poreštine pravilno i odgovorno razvrstava i zbrinjava otpad, no problem je u onom manjem dijelu koji smeće baca posvuda, istaknuli su na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i direktor komunalnog poduzeća Usluga Milan Laković.

Predstavili su analizu novog sustava gospodarenja otpadom u posljednjih godinu dana, s posebnim osvrtom na ipak manji dio onih koji se nesavjesno ponašaju i otpad odlažu pored kontejnera, odnosno u okoliš, što se naposljetku zbrinjava na trošak Usluge, odnosno svih građana iz gradskog proračuna.

Dok je gradonačelnik naglasio da je svijest građana sve bolja i da će Poreč opet biti čist i uredan grad, Laković je istaknuo da imaju deset najkritičnijih točaka na kojima će se uskoro postaviti nadzorne kamere kojima će moći pratiti tko nepropisno odlaže otpad. Među njima su detektirani stari grad, gdje se prazne kontejneri tri puta na dan, te Červar-Porat gdje se prazni svakodnevno.  

Također, apelirali su na građane da pravilno odlažu smeće, jer to nepovoljno utječe na imidž Poreča. Nastavit će s informiranjem i  edukacijom građana o pravilnom zbrinjavanju otpada čime će se, naglasili su, smanjiti na kraju računi.

Laković je pritom komentirao vrlo česte kritike građana da su računi drastično poskupjeli otkad je uveden novi sustav gospodarenja otpadom, rekavši da se radi o vrlo malom poskupljenju. Građani direktno utječu na svoje račune, rekao je Laković, odnosno selektiranjem se to može prilično umanjiti.

Iznio je pritom i niz statističkih podataka iz analize napravljene u posljednjih godinu dana koji objavljujemo u cijelosti na kraju članka, a prema kojem je Usluga napravila sve tehničke preduvjete za kvalitetno zbrinjavanje i selektiranje otpada.

Naglasio je da 80 posto od 11.400 kontejnera koji su podijeljeno na terenu su aktivni, ali ima onih koji nikad nisu ispraznili svoj spremnik, niti koristili kartice koje su dobili za odlaganje o spremnicima miješanog komunalnog otpada. Takvima uskoro slijede opomene i obavijesti, jer se može pretpostaviti gdje njihovo smeće završava.

-Čekamo dozvole za postavljanje kamera. Nekoga možemo kazniti ako ga zateknemo na djelu kako prazni otpad u krivi kontejner ili pored njega. U zadnjih šest do osam mjeseci Usluga je u novi sustav uložila 18,9 milijuna kuna i broj spremnika za kućanstva je poprilično povećan, čime stvaramo temelje za kvalitetno zbrinjavanje otpada. Svako je domaćistvo trebalo dobiti još dvije svoje kante kako bi na kućnom pragu odvajali otpad, ali država je troma i još to nije napravila. Fali nam stoga još 28 tisuća kanti, a kada budu stigle doći ćemo na ukupno 45 tisuća kontejnera, pojasnio je Laković.

Na upit o poskupljenju cijena rekao je da Usluga svoju uslugu nije poskupjela, već je do toga došlo jer od 1. srpnja prošle godine otpad voze na Kaštjun, naglasio je direktor Usluge, zaključivši da su ipak zadovoljni, jer većina stanovnika ipak pravilno odlaže svoje smeće i brine o svom okolišu.

Prilikom ulaska u Europsku uniju obavezali smo se na povećani standard. Građana i turista sve je više, pa je stoga bilo nužno promijeniti način odlaganja otpada. Poreč je napravio sve pretpostavke i uložio više od 60 milijuna kuna za usklađenje sa zakonom i prilagodbu. Zahvaljujem se svim građanima koji pravilno odlažu smeće, te redovito šalju primjedbe, prijedloge i fotografije sa smećem kojeg pronalaze posvuda. Imamo 7 kritičnih točaka gdje će se stanje pratiti kamerama, obilazit će ih često redari i djelatnici Usluge, naglasio je gradonačelnik.

Zaključio je da ide na bolje, te da je Poreč kao lokalna samouprava u Hrvatskoj pri vrhu po postotku selektiranja otpada.

IZVJEŠTAJ USLUGE O ZADNJIH GODINU DANA NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM prenosimo u cijelosti:

Usluga Poreč predstavila rezultate svojih aktivnosti za prvu polovicu godine:

Pratimo, rješavamo, nastavljamo!

Kao što je javnost već upoznata u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i Poreču te cijeloj Istri na snazi je novi zakon o gospodarenju otpadom koji je određen od strane Europske unije i koji postavlja visoke standarde za razvrstavanjem i odlaganjem otpada na lokalnoj razini. Cilj novog sustava gospodarenja otpadom je u prvom redu smanjenje količine otpada, što se postiže odvojenim sakupljanjem i recikliranjem te izgraditi sustav koji će biti ekološki prihvatljiviji, koji će se temeljiti na strategiji i planovima gospodarenja otpadom te koji će biti održiv i u skladu sa zakonskom regulativom Europske unije.

I dok se gradovi diljem Hrvatske suočavaju se s novim izazovima informiranja građana o novim načinima odvoza i zbrinjavanja otpada, ali isto tako i prilagodbi svoje infrastrukture i logistike novih zahtjevima. Istra, a posebno grad Poreč u tom segmentu ističu se kao lideri u pripremnoj fazi provedbe novog zakona o gospodarenju otpadom. No, i dalje nije riječ o potpuno uređenoj situaciji zato Usluga provodi konstantan nadzor te daje rješenja za unaprjeđenje sustava.

Usluga Poreč s datumom 30.6.2019. broji ukupno 20 327 korisnika usluge od čega su: 9 442 korisnika  stalna  kućanstva, 2 875 korisnika su iznajmljivači, 5 737 vikendaši, 1 445 korisnika su stalni pravni subjekti te 828 sezonski pravni subjekti. Poduzeće je u polugodišnjem razdoblju izvršilo nabavu od  18.903.740,00 kuna za potrebne spremnike za korisnike (preko njih 17.780 komada), zatim polupodzemne i podzemne spremnike za zajedničko sakupljanje otpada (njih 192 spremnika odnosno 48 setova), zatim tu su čipovi za spremnike (preko 13.000 komada), kartice za podzemne i polupodzemne spremnike, sustavi evidentiranja spremnika za kamione, kamioni  kao i  potrebni informatički sustav. Krajem prošle godine krenulo se već sa podjelom spremnika korisnicima i to na način da su Korisnici kroz dostavljene izjave sami izjasnili svoje potrebe o veličini, odnosno volumenu potrebnog spremnika

Kako bi na vrijeme upoznali građane i ključne dionike o provedbi plana za gospodarenjem otpadom, Usluga predstavlja ključne rezultate ostvarene u prvoj polovici 2019. godine:

Do 30.06.2019. ukupno je podijeljeno 11 435 spremnika za miješani komunalni otpad, od čega je njih 8 769 u aktivnoj upotrebi i što predstavlja udio od 80% njih što se aktivno i koristi.  

Broj spremnika koji su obuhvaćeni javnom uslugom na terenu povećao je za 2,5 puta. U prošloj godini na terenu ih je bilo postavljeno 6.166 komada dok je sa 30.06.2019. godine na terenu bilo postavljeno ukupno 15.033 komada. Taj broj će kroz ovu godinu ali i slijedeću nakon isporuke preko 28.000 komada spremnika za odvojeno sakupljanje papira i plastike dodatno narasti čime će se konačan broj spremnika na terenu povećati za 7 puta.

Novi sustav je svakako složeniji te iziskuje više različitih odvoza, kamiona i spremnika – te je isto prouzrokovalo i stvaranje dodatnih grupa na terenu. Prošle godine usluga se vršila sa 17 radnih grupa ove godine isto se vrši sa 22 radne grupe.

Ukupno je do 30.06.2019. godine podijeljeno 4.785 kartica onim korisnicima koji koriste polupodzemne i podzemne spremnike od čega je njih 2.782 u aktivnoj upotrebi i što predstavlja udio od 58% njih što se aktivno i koristi. 

Postavljeno je 188 dodatnih setova zelenih otoka. Trenutačan broj istih na terenu je 358 odnosno 2 puta više u odnosu na prošlu godinu.

Sve te mjere i aktivnosti oko novog sustava rezultirale su i smanjene količine sakupljenog komunalnog otpada od ukupno 1.494 tone, odnosno 20% za razliku od lani.

Izvještaj je pokazao i probleme na kojima treba raditi i na koje je Usluga fokusirana u narednom periodu, a to su: nepropisno odlaganje glomaznog otpada, nepropisno odlaganje otpada izvan kućnih i zajedničkih  spremnika, nepropisno odlaganje otpada u zelenim otocima , odlaganje na javnim površinama, ne korištenje dodijeljenih spremnika i kartica.

Od  ukupno evidentiranih 16.220 spremnika i kartica za koje se mogu dobiti podaci o količinama stvorenog otpada, njih 4.669 odnosno gotovo 30% nema evidentirano niti jedno korištenje usluge, odnosno samim time ispada da nisu stvorili niti otpad. S obzirom da u tom ukupnom broju jedan dio korisnika čine i korisnici vikendaši i to njih 4.917 a upravo su oni prepoznati kao kategorija koja ima najmanje evidentiranih korištenja spremnika i kartica pri čemu je čak njih 51% nekorišteno, potrebno je iste promatrati odvojeno upravo zbog povremenog boravka i korištenja nekretnine. Izuzimajući vikendaše iz ukupnog udio nekorištenih spremnika i kartica je znatno manji od početnih 30%  te iznosi 19,10%.

Važno je osvijestiti da želimo poboljšati uslugu – a to znači da radimo i nastavljamo raditi na nepropisnom odlaganju otpada. Slijedom upravo prethodnih situacija u narednom razdoblju uspostaviti će se sustav video nadzora nad najkritičnijim točkama odlaganja otpada, vršit će se redovito kontroliranje, izvještavanje i poduzimanje potrebnih mjera prema korisnicima koji ne koriste dodijeljene spremnike i kartice te će se nastaviti sa provedbom edukacije te informiranja građana i svih korisnika sa načinima odgovornog postupanja sa otpadom.

Prva polovica godine dala je pozitivne rezultate u smanjenju količine skupljenog otpada i prvom povećanju količine razdvojenog otpada što pokazuje i spremnost i informiranost građana o važnosti ovakve provedbe, ali i organiziranost poduzeća u provedbi strategije. S ciljem dodatnog unaprjeđenja usluge te isticanja Poreča kao poželjne, ali i najorganiziranije turističke destinacije, Usluga daje ključne zaključke na temelju provedenih aktivnosti u prvoj polovici godine, kao i važne preporuke građanima:

Smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada ključno je za smanjenje troškova zbrinjavanja otpada i može utjecati na smanjenje cijene javne usluge

Važno je da građani odaberu pravu veličinu spremnika za količinu otpada koji stvaraju, jer je to prvi korak ka odgovornom gospodarenju otpadom i pravoj cijeni usluge

Kako bi grad Poreč zadržao titulu “šampiona turizma“ Usluga Poreč povećava odvoz u centru grada, ali i poziva građane da otpad ne odlažu pored spremnika, već u spremnik

Usluga Poreč nudi sakupljanje glomaznog otpada jednom godišnje bez naknade, tako da nema potrebe glomazni otpad odlagati na nepropisnim lokacijama

Mole se svi građani da se prijave kao korisnici usluge kako bi se mogla voditi potpuna evidencija korisnika i kako bi se mogao kreirati još učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom

Usluga  i u budućnosti nastavlja proaktivno raditi na još boljem i sustavnijem gospodarenju otpadom: i kroz porast postavljenih spremnika na terenu, podjelu individualnih spremnika, ulaganje u infrastrukturu reciklažnih dvorišta, ulaganje i širenje kadrova i novih zaposlenika

“Cilj nam je upoznati sve naše korisnike kako postupati sa otpadom, kako odvajati, reciklirati, kompostirati te si smanjiti mjesečne iznose računa za odvoz otpada. Isto tako cilj nam je i doprijeti do svih korisnika da svi zajedno postanemo svjesni važnosti i benefita  pravilnog i odgovornog postupanja sa otpadom – za našu budućnosti budućnost našeg grada. Puno je još posla pred nama ali vjerujemo da zajedničkim djelovanjem, zalaganjem, trudom i željom možemo stvoriti jedan sustav gospodarenja otpadom koji može biti primjer svim ostalim gradovima i mjestima koji se nalaze u isto jednom ovako prijelaznom razdoblju na ekološki prihvatljiviji i s aspekta zaštite okoliša i prirode sigurniji način gospodarenja otpadom. S ciljem stvaranja i boljeg sustava, bolje usluge prema građanima i boljeg i čišćeg grada, pozivamo građane da kada primijete nepropisno odlaganje otpada da fotografije ili prijave šalju na e-mail adresu usluga@usluga.hr te će onda djelatnici hitno raditi na rješavanju prijavljenih problema.“ – izjavili su iz Usluge Poreč.

U Poreču su osim zelenih otoka za odvojeno sakupljanje otpada na raspolaganju i reciklažno i mobilno reciklažno dvorište.  Također, za potrebe glomaznog otpada moguće je ugovoriti uslugu na svakom kućnom pragu bez dodatne naknade. Usluga provodi i dvije informativne kampanje s ciljem informiranja i educiranja građana. Kampanje se provede u suradnji sa gradom Porečom pod nazivom „Razvrstaj! – Ne odustaj!“ te u suradnji s općinama “Kad se odvaja smeće raste drvo sreće!“.

Svako kućanstvo može samostalno pridonijeti boljem sustavu gospodarenja otpadom ali i ono što je najbitnije utjecati na cijenu odvoza smeća. Kako? Tako da se u sklopu kućanstva otpad razvrstava, da se kompostira ukoliko postoje uvjeti čime se smanjuje kako volumen potrebnog spremnika za odvoz tako i potreba za brojem pražnjenja odnosno odvozom spremnika.

RB BROJ OSOBA STARI SUSTAV BROJ  ODVOZA MJESEČNO NOVI SUSTAV INDEKS 2019/2018
      Cijena Veličina spremnika
1. 1 osoba   13,26 2 odvoza 35,21 60 l 265,54
4 odvoza 45,81 60 l 345,47
2. 2 osobe 26,52 2 odvoza 35,21 60 l 132,77
4 odvoza 45,81 60 l 172,74
3. 3 osobe 39,78 3 odovza 40,51 60 l 101,84
4 odvoza 45,81 60 l 115,16
3 odvoza 80,28 120 l 201,81
4 odvoza 90,88 120 l 228,46
4. 4 osobe 53,04 3 odovza 40,51 60 l 76,38
4 odvoza 45,81 60 l 86,37
3 odvoza 80,28 120 l 151,36
4 odvoza 90,88 120 l 171,34
5. 5 osoba 66,3 3 odovza 40,51 60 l 61,10
4 odvoza 45,81 60l 69,10
3 odvoza 80,28 120 l 121,09
4 odvoza 90,88 120 l 137,07

Foto TZ Novigrad

NOVIGRAD: Slovenska noć 20. srpnja – izložba, glazba i sajam autohtonih proizvoda

VLASNIK STAROG REMONTA TRAŽI ISELJENJE UDRUGA – Ljetni kamp DND-a Poreč ostaje do kraja, za plesače USB-a traže se i alternativna rješenja