in

Danas je Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanjate – Prijavite policiji svako saznanje o nasilju nad djecom!

Foto MUP

Danas se održava Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanjate je tim povodom održana tribina u prostorijama policijske uprave u Puli

Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja (18. studenoga), danas je u prostorijama PU istarske održana tribina za studente druge i treće godine studija Predškolskog odgoja, pete godine Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te pedagoge pulskih osnovnih škola.

Policijska uprava tribinu je organizirala kako bi budući učitelji i odgajatelji te pedagozi u školama lakše prepoznali različite oblika nasilja na djecom i pravilno reagirali na njih te kako bi dobili uvid u postupak nadležnih službi kod prijave zlostavljanja ili seksualnog iskorištavanje, kao i u razne oblike pomoći i zaštite koji se nude žrtvama. O problemu seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja govorili su voditeljica Odjela prevencije PU istarske Alica Rosić-Jakupović, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije PU istarske Raul Ivančić, sutkinja Županijskog suda u Puli Sena Midžić Putigna i psiholog Centra za socijalnu skrb Pula Pavo Marinić.

Najteži vidovi nasilja nad djecom upravo su seksualni delikti, s obzirom na to da su posljedice seksualnog zlostavljanja dugotrajne i nerijetko nanose nepopravljive štete po dijete, kako u fizičkom, tako i u psihičkom i emocionalnom razvoju te u konačnici mogu rezultirati vrlo teškim posljedicama. O točnim podacima o učestalosti seksualnog nasilja nad djecom teško je govoriti, s obzirom na to da velik broj takvih slučajeva ostaje neotkriven, što zbog straha, srama ili pritiska okoline.  ”U prvih deset mjeseci ove godine na području PU istarske evidentirano je 49 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, i to 30 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, devet kaznenih djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, tri kaznena djela upoznavanje djece s pornografijom, dva kaznena djela spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina te po jedno kazneno djelo silovanje, silovanje u pokušaju, spolni odnošaj bez pristanka, bludne radnje i mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba” rekao je voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije i napomenuo kako u usporedbi s prošlom godinom bilježimo povećanje broja kaznenih djela, no to je posljedica povećanog angažmana novoustrojene Kriminalističko-obavještajne službe koja se, između ostalog, bavi kibernetičkim kriminalitetom tako da se porast kaznenih djela odnosi na kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju koja su počinjenja putem interneta, odnosno računalnih sustava.

Kada je riječ o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece, stalno se naglašava činjenica da djeca poznaju svog zlostavljača, da to nije nepoznata osoba, ali da se boje ili srame govoriti o tome što im se događa. O seksualnom nasilju se, naročito kada je ono u obitelji, vrlo malo govori i mali je broj onih koji su spremni prijaviti sumnju u počinjenje seksualnog delikta, dok zlostavljana djeca za to vrijeme šute i pate te krive sebe za ono što im se dogodilo.

Sutkinja Sena Midžić Putigna se kroz izlaganje osvrnula na osiguranje državnoodvjetničkih prava djece u postupku. Djecu do starosti 16 godina u postupku ispituje sudac istrage, a radi se o posebno educiranim sucima za mladež koji posebice vode brigu o pravima djece žrtava, od kojih se posebno ističu pravo na opunomoćenika, pravo na pratnju osobe od povjerenja prilikom sudjelovanja u radnjama, pravo na tajnost osobnih podataka, pravo na isključenje javnosti te pravo na ispitivanje putem video linka. I državno odvjetništvo i sud vode računa o sekundarnoj viktimizacije žrtve pa je tako i prvo ispitivanje što kraće.

Na koji način centar za socijalnu skrb sudjeluje u zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja pojasnio je psiholog Pavo Marinić, istaknuvši važnost Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji je namijenjen djelatnicima policije, zdravstva, pravosudnim tijelima, centrima za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnim ustanovama. Kada centar za socijalnu skrb zaprimi informaciju o sumnji na seksualno nasilje prema djetetu, dužan je odmah i bez odgode prijaviti nasilje policiji. Stručni tim centra za socijalnu skrb po zaprimanju informacije o sumnji na seksualno nasilje prema djetetu, dužan je bez odgode stupiti u kontakt sa djetetom i obitelji. Stručni tim centra za socijalnu skrb procijenit će potrebe poduzimanja odgovarajućih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te potrebu pružanja usluge savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške. ”Sud i centar za socijalnu skrb, roditelji i druge osobe ili ustanove socijalne, obrazovne i zdravstvene skrbi kojima je povjereno ostvarivanje skrbi o djetetu dužni su međusobno surađivati i obavještavati se o poduzetim radnjama” istaknuo je psiholog Marinić.

Studente je na kraju izlaganja zanimalo kako će prepoznati da je dijete zlostavljano ili seksualno uznemiravano ako im to samo ne kaže. Isto tako su ih zanimali načini njihove zaštite u slučajevima kada prijave sumnju u zlostavljanje te na koji način institucije postupaju da zaštite njih kao prijavitelje i svjedoke u predmetima.  Osvrnuli su se i na recentne slučajeve u kojima su zlostavljači pušteni da se brane sa slobode te je zajednički zaključak da svaku sumnju treba prijaviti, institucije trebaju sa dužnom pažnjom obraditi svaki događaj i procesuirati eventualne počinitelje te ćemo na taj način izgraditi sustav pravne sigurnosti i zaštite žrtava.

PU istarska svojim kontinuiranim preventivnim djelovanjem na zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja obuhvaća razne dobne skupine djece i njihove roditelje kroz provedbu preventivnih akcija i aktivnosti. U prvim razredima osnovnih školama provode  se preventivno-edukativna predavanja na temu zaštite djece od  seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja uz pomoć  slikovnice ”Ne, ne idem”.  ”Kroz priču o njihovim vršnjacima, Ani i Marku, djecu se poučava da budu oprezna u komunikaciji s nepoznatim osobama kako ne bi postale žrtve kaznenog djela.  Slikovnica ujedno sadrži i savjete namijenjene djeci i roditeljima, kojima se želi osvijestiti djecu o opasnostima komunikacije s nepoznatim osobama te važnosti povjeravanja roditeljima o svim problemima na koje nailaze, a roditelje potiče na osnaživanje odnosa povjerenja sa svojim djetetom kako bi im se ono povjerilo  u situacijama kada ih nešto muči ili se nečega srame” istaknula je voditeljica Odjela prevencije PU istarske. Osim toga, svim vrtićima podijeljene su brošure ”Kiko i ruka”, a riječ je o preventivnoj aktivnosti kroz koju se progovara o ”Pravilu donjeg rublja” – jednostavnim smjernicama koje roditeljima pomažu objasniti djeci gdje ih drugi ne smiju dirati, kako se u takvom slučaju ponašati te gdje potražiti pomoć. Kako glasi pravilo donjeg rublja? Jednostavno: druge osobe ne smiju dirati dijete po dijelovima tijela koji su obično prekriveni donjim rubljem, niti ono smije dirati druge u tim područjima. Pravilo također pomaže objasniti djeci da njihovo tijelo pripada njima, da postoje dobre i loše tajne te dobri i loši dodiri.

Podsjećamo da se na web stranici MUP-a RH i policijskih uprava nalazi aplikacija Red Button za prijavu sadržaja na internetu za koji se sumnja da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja i zlostavljanja djece. Aplikacija je namijenjena svima, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje da se na jednostavan način prijavi svaki neprimjereni sadržaj, čime štitimo djecu od svih oblika zlostavljanja putem interneta.
Podsjećamo još jednom: Svako saznanje o nasilju nad djecom prijavite policiji na broj 192! Ne oklijevajte, dijete žrtva nasilja treba pomoć!

Izvor: Policijska uprava istarska

KLAUDIO ŽIGANTE ovogodišnji dobitnik porečke Nagrade Sv. Mauro

Vukovarci se prisjećaju najtežih dana u novijoj povijesti – I Porečani zapalili svijeće u čast brojnim žrtvama