in

FUNTANA: Općina traži pročelnika

Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana objavila je 11. prosinca javni natječaj za imenovanje pročelnika/ pročelnice sog Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se do 28. prosinca na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

Traženi uvjeti, opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.funtana.hr. Na mrežnoj stranici  www.funtana.hr i na općinskoj oglasnoj ploči bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

FUNTANA: Ana Milohanović Čehić, direktorica TZ-a: “Trenutno imamo sto gostiju u 2 kampa”

POREČ: Lionsi donirali članove Udruge slijepih