in

FUNTANA: Produženo važenje Programa ukupnog razvoja Općine

Foto Tanja Kocijančić

Vijećnici su na zadnjoj lanjskoj sjednici jednoglasno usvojili Odluku o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Funtana za razdoblje 2015. – 2020. godine.

Pročelnica Karmen Pilat objasnila je kako se odlukom predlaže produljenje važenja Programa ukupnog razvoja Općine Funtana 2015. – 2020. koji je na isteku. Napomenula je kako se proračunski akti vezuju na Strategiju razvoja, a istom su utvrđeni projekti koji se tijekom 2021. namjeravaju provoditi, pa ju je stoga potrebno produljiti do donošenja nove, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Pritom je dodala kako je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano da lokalni strateški planovi trebaju biti usklađeni s Nacionalnom razvojnom strategijom. No, jedinice lokalne samouprave više nisu dužne izrađivati Strategiju razvoja, već je općinski načelnik dužan donijeti Provedbeni program za mandatno razdoblje u kojem obnaša dužnost.

Crveni križ Bujštine pruža psihološku pomoć i nastavlja prikupljati donacije

Nastavlja se akcija OBRTNICI ZA STRADALE OD POTRESA