in

FUNTANA: Vijećnici izmjenama urbanističkog plana neće više dozvoliti ravne krovove

Vijeće Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Sve su točke dnevnog reda zadnje sjednice Vijeća Općine Funtana usvojene jednoglasno. Proteklog tjedna održana je tako 13. sjednica vijeća pod predsjedanjem Igora Žikovića. Na dnevnom redu bile su izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja (UPU)  građevinskog područja naselja Funtana i područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela. Nakon izlaganja postupka izmjena i dopuna UPU-a načelnik Mladen Grgeta uložio je četiri amandmana te će se po dobivenoj suglasnosti od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine plan ponovno uputiti na usvajanje Općinskom vijeću. Najvažnije je pritom naglasiti da se ovim korekcijama koje su vezane za uvjete gradnje više neće dozvoliti ravni krovovi na građevinama unutar izgrađenog dijela naselja, a moći će se samo u novim dijelovima. Regulirana je i gradnja bazena koji moraju biti smješteni minimalno jedan metar od granice građevinske čestice i pet metara od prometnice.

Foto Tanja Kocijančić - Vijećnici u Funtani
Foto Tanja Kocijančić – Vijećnici u Funtani

Načelnik je naglasio da se u ovim izmjenama radi o manjim izmjenama koje neznatno utječu na UPU, a to je potvrdila i Jasminka Peharda-Doblanović, predstavnica firme Urban Plan d.o.o. iz Pule koja je izradila plan, što su i vijećnici prihvatili bez primjedbi.

Slijedilo je prihvaćanje izvješća o stanju sustava civilne zaštite koje se temelji na godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite na području općine i usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023.

Usvojena je i statutarna odluka o izmjeni Statuta općine u kojem se dodaje da je „sjedište Općine Funtana-Fontane na adresi Istarska 17″, budući da su se preselili u obnovljenu staru-novu školu.

Vijećnici su bez primjedbi prihvatili i izvješće o radu načelnika Mladena Grgete, u kojem se on referirao na aktivnosti koje je izvršio za razdoblje srpanj-prosinac 2022., a kojemu je načelnik taksativno nabrojao svoje aktivnosti iz normativne djelatnosti na izradi akata koje je predložio Općinskom vijeću. Posljednja točka sjednice bila je Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna za 2023., programima i projektima koji su od interesa za opće dobro a provode ih udruge. Za te će se namjene za područja kulture, obrazovanja, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostale društvene potrebe, ukupno izdvojiti 96.309 eura.

Spomenimo i aktualni sat u kojem je vijećnička pitanja postavila samo Ivana Prekalj Martinčević (IDS). Hoće li se i Funtana priključiti inicijativi protiv bespravne gradnje, loše stanje kolnika u Dalmatinskoj ulici, što se događa s poštom koja malo radi i stalno kasni, te neuredan izgled trgovine na ulazu u mjesto bila su njena pitanja. Na kraju, zanimalo je može li se Funtana pridružiti Poreču koji je otvorio Sunčani ured koji građanima pruža besplatne savjete o postupku otvaranja malih solarnih elektrana. Funtanjani bi također voljeli povećati energetsku učinkovitost svojih kuća.

Načelnik Grgeta odgovorio je da se općina planira uključiti u inicijativu protiv bespravne gradnje, te da su u kontaktu s inspekcijom kojoj redovito prijavljju sve slučajeve sa svog područja. Što se tiče obnove Dalmatinske ulice, Grgeta je najavio da se to očekuje nakon turističke sezone.

Za poštu znaju da kasni i da se pisma ubacuju u krive poštanske sandučiće. Razgovarao je o tome s voditeljicom pošte no i oni, kao i svi, imaju problem s radnom snagom. Nitko ne želi raditi zbog malih plaća, ali najavio je da će i dalje urgirati da nešto poduzmu.

Neuredan izgled trgovačkog lanca na ulazu u Funtanu velik je problem, te su on i predsjednik vijeća Žiković i prijašnjih godina tražili od uprave više puta da urede okoliš. Ponovno će ih upozoriti da to urede jer je turistička sezona pred vratima.

Što se tiče Sunčanog ureda informirat će se i spremni su sufinancirati kako bi građani dobili sve informacije o solarnim elektranama.

Duša Jesih geometrija izložba pučko učilište poreč

POREČ: Otvara se izložba Geometrija u slovenskoj umjetnosti

Foto Tanja Kocijančić - Vižinada 10-4-2023

4. MTB Parenzana u Vižinadi na Uskrsni ponedjeljak pun pogodak: Lijepo vrijeme privuklo velik broj rekreativaca