in

FUNTANA objavila Proračun u malom kako bi se građani bolje upoznali u što sve općina ulaže

-Kako bismo građanima približili općinske financije i što bolje ih upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše općine, i za 2020. godinu pripremili smo Proračun u malom. U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije s javnošću, ovim skraćenim i pojednostavljenim vodičem upoznat ćemo građane s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna, kaže prigodom objave Proračuna u malom Općine Funtana njen načelnik Mladen Grgeta.

Objavom na općinskim web stranicama namjera im je putem prijedloga, ali i kritika usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit mještana Funtane. Dio informacija iz ovog vodiča općenitog je karaktera te objašnjava gdje se općinski proračun može pronaći i što se iz njega može saznati, kako se planira i donosi, tko nadzire i kontrolira njegovu provedbu te kada se donosi rebalans proračuna. Drugi dio vodiča odnosi se na konkretan Proračun Općine Funtana za 2020. godinu te donosi osnovne podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima koji su planirani za tekuću godinu.

-Kako brojke iskazane proračunom nisu same sebi svrha, već se kroz njih iščitavaju konkretni projekti, investicije i programi koji se iz njega financiraju, u zadnjem dijelu vodiča dan je kratak osvrt na Plan razvojnih programa za 2020. godinu i izdvojeni su i približeni neki od prioritetnih općinskih projekata koji će se financirati ovogodišnjim proračunom, pojasnio je Grgeta.

Proračun za 2020. godinu iznosi 36.759.000 kuna. Kao prioritetni projekti navedeni su rekonstrukcija stare škole za što je osigurano 5,35 milijuna kuna, izgradnja nerazvrstanih cesta za skoro 13 milijuna, proširenje sustava javne rasvjete za 560.000, te još gotovo toliko za uređenje novih javnih zelenih površina.

Važne investicije su još i izgradnja I uređenje novog dječjeg igrališta u Lahima za 294.000, potom uređenje interpretacijske staze uz šetnicu Funtana-Bijela Uvala u vrijednosti od 1.450.000 kuna i javne plaže od uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala u visini od 1,89 milijuna, te uređenje Poslovne zone Funtana za što je planirano ove godine 365.000 kuna.

Proračun u malom možete pronaći na linku:

https://www.funtana.hr/wp-content/uploads/2020/01/Prora%C4%8Dun-u-malom-2020..pdf

VIŽINADA: Neda Šainčić Pilato boravila u Italiji na inauguraciji spomenika žrtvama fojbi

VIŽINADA: Neda Šainčić Pilato boravila u Italiji na inauguraciji spomenika žrtvama fojbi

Žena u kući pronašla bombu!

Žena u kući pronašla bombu!