in

Grad Novigrad mijenja Prostorni plan uređenja

Novigrad - Foto TZ/Cappellari

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj ovog tjedna, usvojen je prijedlog Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada. Resorna pročelnica Ana Karlović objasnila je da se izradi IV Izmjena i dopuna PPUGN-a pristupa radi promjene mikrolokacije planirane transformatorske stanice 110/20 kV Novigrad s ciljem usklađenja s projektom Hrvatske elektroprivrede d.d., te radi dopune članka Prostornog plana uređenja Grada Novigrada kojim se uređuju odredbe o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) Grada Novigrada.

Naime, trenutna transformatorska stanica 35/10 kV više ne zadovoljava potrebe za električnom energijom na području Novigrada te je potrebno izgraditi novu. Izgradnja planiranog projekta TS 110/20 kV predviđa se na dijelu k.č.br. 2615 k.o. Novigrad izvan građevinskog područja te je potrebno uskladiti uvjete izgradnje sa zakonskim odredbama. Dopune odredbi o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) odnose se na uređenje odredbi o očuvanju jedinstvenih prostorno-funkcionalnih cjelina s jedinstvenim upravljanjem, kako bi se spriječila neželjena pojava njihovog cjepkanja i etažiranja te potom pojedinačne prodaje.    

Usvojeni su pročišćeni tekstovi Odredbi za provedbu dvaju prostorno-planskih dokumenata, Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri i Detaljnog plana uređenja radne zone Sv. Vidal. Pojašnjeno je kako je riječ sam o objavi pročišćenog teksta kako bi se korisnici lakše i jednostavnije snalazili, saznajemo u Gradu Novigradu.

benzinska postaja crpka

U utorak nove cijene goriva. Premijer: Jedan ide malo gore, drugi dolje

Foto Aquacolors Poreč

AQUACOLORS POREČ: Adrenalinske atrakcije, bazeni i Lazy river od 500 metara